Usługi‎ > ‎

Optymalizacja

Optymalizacja kształtu dennicy cysterny do przewozu paliw

 


Studium parametryczne wpływu kształtu dennicy na wytężenie konstrukcji cysterny do przewozu paliw.

Używając samodzielnie opracowanych procedur przeprowadziliśmy serię eksperymentów numerycznych (technika DOE, Full Factorial), a następnie sporządziliśmy mapy korelacji między naprężeniami lub odkształceniami a promieniem przejścia oraz krzywizną dennicy. Uzyskane wyniki pozwoliły na wprowadzenie modyfikacji, które znacząco zredukowały wytężenie konstrukcji przy jednoczesnym zachowaniu ograniczeń produkcyjnych i konstrukcyjnych, zgodnie z EN 13094.


Optymalizacja implantów stomatologicznych
Parametryczna optymalizacja dwuczęściowego wszczepu stomatologicznego w kontekście wytrzymałości zmęczeniowej, statycznej, momentu luzowania połączenia, jego szczelności oraz średnicy części śródkostnej.

Opracowanie nowego, bardziej niezawodnego implantu było realizowane w ramach wieloletniej współpracy z wiodącym na polskim rynku producentem implantów Osteoplant. Opracowaliśmy kompletny, sparametryzowany model implantu, który następnie użyto do optymalizacji za pomocą algorytmów genetycznych sprzężonych z procedurą Hooke-Jeevesa. Na potrzeby projektu opracowano komplet procedur do oceny podstawowych cech implantu (wytrzymałość zmęczeniowa, moment luzowania/dokręcenia czy niedokładność sprężania). Efektem analiz była obszerna baza wiedzy (instrukcje, wytyczne) dla producenta, biomechaników oraz implantologów. Otrzymane rozwiązania zweryfikowano pozytywnie w toku testów laboratoryjnych.

Na potrzeby obliczeń stworzyliśmy niezależny moduł optymalizacji dla Abaqus/CAE.

Optymalizacja konstrukcji ramy stalowej 
Kształtowanie topologii oraz dobór  optymalnych profili dla konstrukcji hali przemysłowej. Optymalizacji podlegała konstrukcja dachu oraz układu poprzecznego.

Obliczenia wykonano przy uwzględnieniu wszystkich warunków projektowych wg PN-90/B-03200 - "Konstrukcje stalowe. Obliczenia statycznie i projektowanie". Do przeszukania alternatywnych rozwiązań użyto zarówno procedury pseudo-gradientowe jak i techniki eksploracyjne. Wprowadzone modyfikacje geometryczne oraz zaproponowane profile doprowadziły do znaczącej redukcji zużycia materiału przy niezmiennym współczynniku bezpieczeństwa. Analizę wykonano przy użyciu autorskiego oprogramowania do analizy ramowych konstrukcji prętowych.

Optymalizacja konstrukcji belki półskorupowej
Minimalizacja masy konstrukcji półskorupowej poprzez dobór optymalnych profili konstrukcji szkieletu oraz grubości powłok.

Konstrukcje półskorupowe ze względu na korzystny współczynnik masy do wytrzymałości są powszechnie używane w lotnictwie. Dobór parametrów tego typu konstrukcji, ze względu na problem stateczności lokalnej, jest jednak bardzo trudny. Opracowaliśmy procedurę automatycznego doboru podstawowych parametrów, która używając algorytmów optymalizacji minimalizuje masę konstrukcji zapewniając jednocześnie wskazany poziom współczynnika bezpieczeństwa. Algorytm optymalizacji oraz jego sprzężenie z kodem obliczeniowym wykonano przy użyciu Abaqus Scripting Interface (ASI).
 
Optymalizacja kształtu szyny mocowania fotela samochodowego


Optymalizacja geometrii szyny mocowania fotela samochodowego w celu maksymalizacji siły wyrywającej. Studium parametryczne oceniające wrażliwość konstrukcji dla wybranych parametrów geometrycznych oraz materiałowych.

Obliczenia wykonano w środowisku programu Isight uzupełnionym o własne procedury. Optymalizacja dostarczyła propozycję rozwiązania o zmodyfikowanej geometrii, które charakteryzowało się siłą wyrywającą większą o 43% od pierwotnego projektu. Ponadto, używając metodologii Design Of Experiment (DOE) oraz narzędzi z grupy Data Mining wskazano na istotne zależności i korelacje między podstawowymi parametrami systemu.