Szkolenia

Nasza firma jest jedynym w Polsce Partnerem Dassault Systemes certyfikowanym w pełnym zakresie szkoleń podstawowych i zaawansowanych obejmujących programy SIMULII, w tym przede wszystkim pakietu Abaqus Unified FEA. Wszystkie organizowane przez nas szkolenia realizujemy w ramach zunifikowanego międzynarodowego programu SIMULIA Training Services.

Od ponad 25 lat szkolimy inżynierów, pracowników naukowych, studentów w zakresie zastosowania oprogramowania SIMULII do symulacji i analiz mechanicznych, termicznych, dynamicznych i zmęczeniowych w wielu różnych branżach przemysłu: motoryzacyjnym, energetycznym, elektronicznym/elektrycznym, lotniczym, budowlanym i innych.


Prowadzący szkolenia pracownicy naszej firmy są certyfikowanymi szkoleniowcami SIMULII Dassault Systemes i posiadają wieloletnie doświadczenie w stosowaniu metody elementów skończonych w zakresie mechaniki ciała stałego i mechaniki komputerowej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów nieliniowych, mechaniki pękania i zniszczenia oraz optymalizacji.
Dla pracowników akademickich i doktorantów oferujemy specjalne rabaty.
Studentom, w przypadku wolnych miejsc, oferujemy rabat w wysokości 50%. 
Szkolenia podstawowe w 2017 roku

W drugiej połowie 2017 roku odbędą się następujące szkolenia podstawowe:

Szkolenia podstawowe:

UWAGA: Rejestracja kończy się na dwa tygodnie przed rozpoczęciem planowanego szkolenia.
W przypadku małej liczby zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia.

Szkolenie podstawowe na temat Abaqus/Standard, Abaqus/Explicit i Abaqus/CAE trwa pięć dni. Kurs podstawowy obejmuje 40 godzin, w tym 20 godzin wykładów i 20 godzin pracy w środowisku programów Abaqus/Standard, Abaqus/Explicit i Abaqus/CAE. Uczestnicy otrzymują oryginalne materiały szkoleniowe opracowane przez SIMULIĘ. Zajęcia odbywają się w komfortowych warunkach: każdy z uczestników szkolenia na zajęciach warsztatowych ma do dyspozycji samodzielne stanowisko komputerowe. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy kursu otrzymają uznawany na całym świecie Certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt.
Szkolenia zaawansowane

W drugiej połowie 2017 roku odbędą się następujące szkolenia zaawansowane:


UWAGA: Rejestracja kończy się na dwa tygodnie przed rozpoczęciem planowanego szkolenia.
W przypadku małej liczby zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia.

Szkolenia zaawansowane adresowane są dla osób mających już podstawowe doświadczenie w posługiwaniu się programami Abaqus. Podczas tych szkoleń omawiane są szczegółowo zagadnienia związane z zastosowaniem Abaqus w różnych dziedzinach przemysłu i nauki. Szkolenia trwają zazwyczaj kilka dni i pozwalają na zapoznanie się z pełnymi możliwościami oprogramowania Abaqus w danej dziedzinie.

Każdy uczestnik szkolenia zaawansowanego otrzymuje oryginalne materiały szkoleniowe przygotowane przez SIMULIĘ, a podczas praktycznej części zajęć ma do dyspozycji samodzielne stanowisko komputerowe. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy kursu otrzymają uznawany na całym świecie Certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.Szkolenia indywidualne

Na życzenie klientów organizujemy szkolenia indywidualne. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń w siedzibie klienta.
W tej sprawie prosimy o kontakt.


Lista hoteli w pobliżu naszej firmy znajduje się tutaj.