Usługi‎ > ‎

Analizy MES

Analiza naprężeniowa naczepy-cysterny do przewozu paliw 

Obliczenia wytrzymałościowe cysterny-naczepy samochodowej do przewozu paliw płynnych wg wytycznych normy europejskiej EN 13094 "Tanks for the transport of dangerous goods – Metallic tanks with a working pressure not exceeding 0,5 bar – Design and construction".

Dla naszego klienta, znaczącego europejskiego producenta cystern, przeprowadziliśmy pełen zakres obliczeń statycznych oraz dynamicznych naczepy-cysterny wymaganych wg normy EN 13094 oraz przygotowaliśmy raport będący podstawą do uzyskania wymaganych w krajach EU certyfikatów.

Modelowanie numeryczne zachowania tektury - symulacja testu BCT opakowania kartonowego

 


Symulacja numeryczna wytrzymałości opakowań kartonowych wykonanych z tektury falistej na ściskanie (test BCT).

W ramach prac prowadzonych dla polskiego producenta opakowań kartonowych wykonaliśmy szereg symulacji zgniatania opakowań kartonowych w celu określenia ich granicznej nośności na ściskanie z uwzględnianiem efektów ortotropowego, nieliniowego (sprężysto-plastycznego) opisu zachowania materiału (tektury) oraz lokalnej i globalnej utraty stateczności przestrzennej struktury tektury falistej. Obliczenia wykonano dla różnych kształtów opakowań oraz ich technologii wykonania (zagniatania, nacinania, perforacji, etc). 


Obliczenia wytrzymałościowe elementów zawieszenia (amortyzatorów) samochodowych


Obliczenia wytrzymałościowe (analiza naprężeniowa oraz zmęczeniowa) elementów układów zawieszenia, amortyzatorów samochodowych wg wytycznych klienta (wew. normy i specyfikacje OEM).

W ramach wieloletniej współpracy z czołowym światowym producentem systemów zawieszenie i amortyzatorów wykonaliśmy analizy naprężeniowe oraz zmęczeniowe elementów zawieszenia na potrzeby prac projektowych oraz walidacji rozwiązań dla producentów OEM.


 Analiza wytrzymałościowa implantów stomatologicznych
 


Obliczenia wytrzymałościowe (analiza naprężeniowa oraz zmęczeniowa) dwuczęściowego implantu stomatologicznego Osteoplant z uwzględnieniem fizjologicznie uzasadnionej charakterystyki zmienności obciążenia oraz efektów zmian warunków brzegowych na skutek przebudowy kości żuchwy i szczęki. Dynamiczna symulacja luzowania połączenia śrubowego filaru protetycznego z wszczepem wywołanego obciążeniem cyklicznym.

Obliczenia stanowiły element wieloletniego projektu systemu implantologicznego Osteoplant realizowanego zgodnie z wymaganiami stawianymi przez dyrektywę Unii Europejskiej EEC/93/42 „Medical devices” oraz powiązane z nią normy zharmonizowane. Cały proces projektowania, którego częścią były wykonane symulacje, został przeprowadzony i udokumentowany zgodnie z normą międzynarodową EN ISO 13485.

Projekt realizowano z Politechniką Poznańską

Modelowania uszkodzenia anizotropowego elementu rurowego

 
  
Wykonano szereg analiz, których celem było wyznaczenie wytrzymałości elementu pierścieniowego poddanego ekstremalnym obciążeniom skręcającym.

W analizach wykorzystano autorski model materiału dołączony do Abaqus poprzez procedurę użytkownika VUMAT. Kluczowymi aspektami obliczeń było uwzględnienie sprzężenia termo-mechanicznego i anizotropowego opisu zniszczenia oraz wrażliwość na prędkość deformacji. 
 
Obliczenia wytrzymałościowe ramy zawieszenie naczepy-wywrotki

 


Obliczenia wytrzymałościowe (analiza naprężeniowa) naczepy-wywrotki dla różnych obciążeń użytkowych oraz pełnego spektrum stanów eksploatacyjnych. Pełna symulacja pracy mechanicznej konstrukcji naczepy podczas jazdy, manewrowanie oraz opróżniania skrzyni ładunkowej.

Dla naszego klienta, polskiego producenta naczep, wykonaliśmy obliczenia statyczne naczepy-wywrotki dla różnych obciążeń i stanów eksploatacyjnych w celu zweryfikowania przyjętych założeń projektowych. Stworzony na potrzeby obliczeń model numeryczny naczepy opisywał szczegółowo elementy zawieszenia oraz siłownika/podnośnika, pozwalając tym samym na pełną symulacją takich przypadków jak symetryczne i niesymetryczne hamowanie, najazd wybranym kołem na przeszkodę ale również określenie stabilności oraz sztywność przechyłowej, modelowanie pełnego spektrum manewrów parkingowych oraz realistyczne symulowanie podnoszenie i opuszczanie skrzyni ładunkowej. 

Obliczenia akustyki transformatora


Celem szeregu analiz było zaprojektowanie obudowy transformatora, która eliminowałaby niekorzystne zjawiska akustyczne towarzyszące pracy transformatora - tzw. 'bzyczenie'.

W analizach wykorzystano  oprogramowanie Abaqus z uwzględnieniem sprzężenia pola akustycznego ze strukturalnym.