Usługi‎ > ‎

Oprogramowanie CAE

BRIGADE/Plus

 


BRIGADE/Plus jest programem przeznaczony do rozwiązywania złożonych zagadnień związanych z inżynierią mostową oraz wielu zagadnień spotykanych w inżynierii lądowej (nieliniowa analiza konstrukcji metalowych, betonowych, gruntów, itp).

Od prawie 10 lat bezpośrednio współpracujemy z firmą firmy Scanscot Technology AB. nad rozwoje programu BRIGADE/Plus.

Więcej na temat 
BRIGADE/Plus można znaleźć tutaj.

Moduł  "Optymalizacja dla Abaqus/CAE"

 


W powodu wzrastającego zapotrzebowania na analizy optymalizacyjne stworzyliśmy autorski program, który został zaimplementowany jako niezależny moduł środowiska Abaqus/CAE. Dzięki rozbudowanemu interfejsowi graficznemu (GUI), który został utrzymany w konwencji Abaqus/CAE, program jest intuicyjny w obsłudze. GUI umożliwia łatwe definiowanie zmiennych projektowych (geometria, parametry materiału, wymiary profili i inne dowolne zmienne systemu), funkcji celu oraz ograniczeń (mogą bazować na wynikach analizy lub być elementem modelu obliczeniowego), ustawień analizy (możliwe obliczenia równoległe), algorytmu optymalizacyjnego, sposobu oceny rozwiązania czy tej dodatkowych funkcji przebudowy modelu.

W module oprogramowano algorytmy optymalizacji bazujące na pseudo-gradiencie oraz techniki eksploracyjne. Na potrzeby prostszych analiza dostępne są również techniki planowanego eksperymentu (Design Of Experiment) lub, w przypadku bardziej skomplikowanych problemów, można skorzystać z modelu zastępczego budowanego na bazie sieci neuronowych oraz wielomianów (dostępne również podejście adaptacyjne w wielu scenariuszach). Poza standardową optymalizacją, dostępna jest również optymalizacja wielokryterialna zmierzająca do rozwiązania kompromisowego między wieloma, często sprzecznymi rozwiązaniami. Wyniki optymalizacji przechowywane są razem z modelem w pliku CAE i mogą być poddane wizualizacji przy użyciu dostępnych w module dodatkowych procedur. Istotny jest fakt, że moduł umożliwia optymalizację dowolnego modelu stworzonego w Abaqus/CAE.


Automatyczne projektowanie cienkościennych zbiorników na ciecze


Program do projektowania cienkościennych zbiorników na ciecze zgodnie z PN-EN 1993.

Podstawowym celem zlecenia było opracowanie narzędzia, które pozwoliłoby na szybkie uzyskanie informacji o wytężeniu konstrukcji. Opracowano zestaw procedur, które zgodnie z zadanymi parametrami  automatycznie budują model obliczeniowy, przeprowadzają analizę oraz interpretację wyników. Najważniejsze efekty analizy prezentowane są w formie graficznej za pomocą Abaqus/Viewer oraz archiwizowane w postaci raportu (plik RTF zawierający również elementy graficzne). Dzięki graficznemu interfejsowi użytkownika obsługa programu jest bardzo wygodna i prosta przez co narzędzie jest również używane przez kosztorysantów do wstępnej wyceny.

Wyznaczanie wytrzymałości zmęczeniowej

           Procedura do oceny wytrzymałości zmęczeniowej bazująca na naprężeniach.

Dla producenta branży biomedycznej opracowaliśmy procedurę do analizy zmęczeniowej. Procedura została dodana jako kolejna 'ikona' w pasku Abaqus/Viewer. Po uruchomieniu algorytmu, dla dwóch wybranych momentów analizy (krok, przyrost) oznaczających stan obciążenia/odciążenia, zostaje wyznaczone dodatkowe pole skalarne określające ilość cykli do zniszczenia. Pole jest automatycznie dodawane do bazy ODB i podlega wizualizacji oraz obróbce, jak w przypadku standardowych wyników

Niestandardowa wizualizacja wyników


Zestaw narzędzi poszerzający możliwości wizualizacji wyników Abaqus/Viewer.

Dla naszego klienta, międzynarodowego koncernu działającego w obszarze elektroenergetyki oraz automatyki, oprogramowaliśmy zestaw dodatkowych funkcji dla celów marketingowych. Procedury bazowały na Abaqus Scripting Interface i pozwalały na tworzenie animacji prezentujących model widziany za pomocą 'kamery' o zadanym torze ruchu, generowanie ruchomych przekrojów, dodawanie opisów oraz wiele innych przydatnych funkcji.