R E J E S T R A C J A  Z A K O Ń C Z O N A

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie seminarium i brak wolnych miejsc rejestracja została zakończona. Wszystkie osoby zainteresowane tematyką obliczeń zmęczeniowych spawów prosimy o kontakt na adres info@budsoft.com.pl.


Razem z firmą Dassault Systèmes i Instytutem Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej serdecznie zapraszamy na całodniowe seminarium nt. „Trwałość połączeń spawanych: Nowe metody – Nowe narzędzia – Nowe możliwości” , które poświęcone będzie najnowszym metodom obliczania wytrzymałości zmęczeniowej połączeń spawanych. Cykl wykładów poprowadzi dr inż. Paweł Sobczak z Dassault Systèmes SIMULIA, wieloletni pracownik firmy Safe Technology. Na seminarium zostaną przedstawione stosowane obecnie metody obliczeń zmęczeniowych spawów, omówione ich wady i zalety oraz zakres stosowalności w praktycznych, przemysłowych zastosowaniach. Przedstawimy również metody obliczania trwałości zmęczeniowej spawów na tle obowiązujących norm i standardów w różnych gałęziach przemysłu.

Główna część seminarium poświęcona będzie metodzie Verity® obliczeń spawów, która bazuje na metodzie naprężeń strukturalnych (tzw. metoda Donga), uważanej obecnie za najdokładniejszą w zastosowaniach przemysłowych, opracowanej i rozwijanej przez dr. Pingsha Donga z Instytutu Battelle (USA). Metoda ta jako jedyna pozwala na uzyskanie dokładnych wartości trwałości zmęczeniowej dla dowolnych konstrukcji, bazując na relatywnie niedużych modelach MES. Metoda Donga jest dzisiaj uważana za najlepsze narzędzie wspomagające projektowanie konstrukcji spawanych, czego dowodem są liczne referencje jej użytkowników, szczególnie w przemyśle motoryzacyjnym, a także nagrody przyznane jej twórcy, w tym między innymi: SAE Henry Ford II Distinguished Award for Excellence in Automotive Engineering (2003), Aviation Week & Space Technology Magazine’s Aerospace Laurels 2004 Award czy TIME Magazine’s Math Innovator (2005).


Program seminarium:


 8:30 – 9:00  Rejestracja uczestników
 9:00 – 9:15
 9:15 10:30
 Przywitanie gości
 Podstawy wytrzymałości zmęczeniowej materiałów. Naprężeniowe i odkształceniowe teorie wyznaczania      wytrzymałości zmęczeniowej. Wprowadzenie do obliczeń komputerowych programem fe-safe.
 10:30 – 11:00  Przerwa
 11:00 – 12:00  Demonstracja programu fe-safe. Interfejs użytkownika, materiałowa baza danych, definicja obciążeń  zmęczeniowych Konfiguracja obliczeń zmęczeniowych i interpretacja wyników.
 12:00 – 13:00  Lunch
 13:00 – 15:00  Wytrzymałość zmęczeniowa połączeń spawanych. Podstawy metod naprężeń nominalnych, ekstrapolacji  naprężeń powierzchniowych, promienia zastępczego oraz naprężeń strukturalnych. Zastosowanie metody  naprężeń nominalnych oraz naprężeń strukturalnych w programie fe-safe
 15:00 – 15:30  Przerwa
 15:30 – 16:30  Praktyczne przykłady zastosowania obliczeń zmęczeniowych w procesach projektowych

Seminarium odbędzie się w dniu 13 czerwca 2017 w siedzibie firmy Dassault Systèmes Polska w Krakowie, przy ul. Kapelanki 42b:
Seminarium jest bezpłatne. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Uwaga: na terenie siedziby Dassaut Systemes nie ma możliwości zaparkowania samochodów. Najbliższy parking znajduje się przy Tesco.