SIMULIA Tech Days

Tendencje do wytwarzania szybciej i taniej coraz lepszych produktów są szczególnie widoczne w trudnych warunkach ekonomicznych.

Wielu inżynierów i menadżerów staje w obliczu sprzecznych wymagań i celów:

  • krótkoterminowego oszczędzania na kosztach operacyjnych,
  • wykonywanie tej samej lub nawet większej ilości zadań w krótszym czasie,
  • zwiększanie innowacyjności przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia lepszych wskaźników efektywności produktów i usług.

W wielu przedsiębiorstwach wykorzystanie symulacji w procesie rozwoju produktu pomaga w sposób weryfikowalny osiągnąć lepsze wskaźniki efektywności. Są one od lat integralnym elementem procesu projektowania i wytwarzania. Niezależnie od tego czy Twoja firma stawia pierwsze kroku w temacie symulacji, lub dopiero planuje je postawić, czy wykorzystuje symulacje do lat.

Zapraszamy do zapoznania się z najlepszymi w swojej klasie narzędziami i technologiom symulacji dla przemysłu!

Dassault Sytemes SIMULIA przygotowało tydzień technicznych prezentacji dotyczących szerokiego zastosowania symulacji w analizie konstrukcji i procesów mechanicznych w celu zaprezentowania najlepszych w swojej klasie narzędzi i technologii symulacyjnych, które mogą pomóc w rozwoju produktów.

Zachęcamy do zapoznania się poniżej z agendą SIMULIA Tech Days i wzięcia udziału w najbardziej interesującej Ciebie prezentacji.

Agenda:

  • 07.09.2020 - symulacje termomechaniczne
  • 08.09.2020 - symulacje wytwarzania przyrostowego
  • 09.09.2020 - zagadnienia kontaktu i zbieżności w symulacjach
  • 10.09.2020 - symulacje wtrysku tworzyw sztucznych
  • 11.09.2020 - symulacje konstrukcji spawanych, w tym wg wytycznych FKM

Prezentacje odbywać będą się w języku angielskim/niemieckim. Aby się zarejestrować kliknij tutaj.


https://events.3ds.com/de/simulia-structural-mechanics-virtual-tech-days