W dniach 14, 15 i 16 czerwca BUDSOFT zorganizowało w Gliwicach (Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE), Krakowie (Dassault Systèmes) oraz Rzeszowie (Inkubator Technologiczny PPNT) seminaria „SIMULIA – Analiza, Optymalizacja, Trwałość. Jeden pakiet a wiele możliwości” dotyczące głównych produktów SIMULII: Abaqus, Isight, Tosca, fe-safe, SIMPACK i Simpoe-Mold. Głównym celem seminariów było przedstawienie korzyści wynikających z zastosowania w procesie projektowania zintegrowanego pakietu programów do symulacji, optymalizacji i obliczeń zmęczeniowych.

     
                                

Podczas pierwszego bloku prezentacji seminarium zaprezentowano portfolio rozwiązań SIMULII umożliwiające przeprowadzanie zaawansowanych analiz metodą elementów skończonych za pomocą programów Abaqus, optymalizacji za pomocą programów Tosca i Isight, oraz obliczeń zmęczeniowych konstrukcji za pomocą programu fe-safe. Od wielu lat programy Abaqus/Standard i Abaqus/Explicit oferują możliwość wykonywania złożonych analiz wielopolowych (strukturalno-akustycznych, termiczno-elektryczno-naprężeniowych, FSI, ...), symulacji procesów wytwórczych (tłoczenie, rozdmuch, termoformowanie), testów dynamicznych (zderzenia, upadki, wybuchy, crash testy), jak również analiz przepływowych (Abaqus/CFD). Pozostałe programy portfolio SIMULII pozwalają uzupełnić wspomniane analizy o automatyzację i optymalizację parametryczną (Isight), optymalizację nieparametryczną (Tosca), obliczenia zmęczeniowe (fe-safe), symulacje wtrysku (Simpoe), analizy multibody dynamics (Simpack). Znaczący poziom integracji tych programów, w tym łatwa wymiana danych i modeli, oferują użytkownikom programów możliwość uzyskania w codziennej pracy niecodziennych efektów synergii zintegrowanego procesu komputerowego wspomagania projektowania.

               

Podczas drugiej prezentacji przedstawiono praktyczne zastosowanie programów portfolio SIMULII do optymalizacji elementu zawieszenia samochodu. Wykorzystany model obliczeniowy składał się ze złożonego układu mechanicznego z wieloma silnie sprzężonymi zjawiskami. Celem omówionej analizy było zaprojektowanie układu spełniającego wymagania akustyczne, wytrzymałościowe oraz użytkowe. Iteracyjna procedura projektowa zrealizowana została w dwóch etapach. W pierwszym etapie przeprowadzono parametryczną optymalizację prowadzącą do uzyskania odpowiedniej sztywności układu i wytrzymałości statycznej elementu. W tym procesie zastosowano programy Isight i Abaqus. W kolejnym kroku wprowadzano korekcje kształtu zwiększające wytrzymałość zmęczeniową bazując na sprzęgnięciu programów Tosca, fe-safe i Abaqus. Podczas prezentacji akcentowano możliwości oraz sposób integracji poszczególnych programów portfolio SIMULII.


W drugim bloku prezentacji przedstawiono programy Simpack i Simpoe-Mold, które są nowymi elementami w portfolio SIMULII. Simpack przeznaczony jest do symulacji ruchu dowolnych nieliniowych systemów mechanicznych, czy mechatronicznych (multibody simulation - MBS). Simpack może być wykorzystany w dowolnej dziedzinie związanej z dynamiką konstrukcji. Pozwala na łatwą integrację modeli MDB i MES. Jego główne obszary zastosowań, to przemysł motoryzacyjny, w tym m.in. projektowanie systemów zawieszenia, silników i systemów przeniesienia napędu. Jest dobrze znanym narzędziem w branży pojazdów szynowych, powszechnie wykorzystywanym zarówno w projektowaniu, jak i w procesach certyfikowania. Znajduje również wiele zastosowań w innych branżach: maszynowej, energetycznej oraz bioinżynierii.

Simpoe-Mold jest programem do symulacji wtrysku tworzyw, a obszarem jego zastosowania jest cały proces przygotowania produkcji metodą wtrysku tworzyw, od przygotowania optymalnej konstrukcji wypraski, przez optymalizację formy wtryskowej, na optymalizacji parametrów procesu produkcji kończąc. Simpoe-Mold umożliwia symulację zaawansowanych procesów, takich jak wtryskiwanie wspomagane gazem, z wykorzystaniem wkładek, wtryskiwanie wielopunktowe i wielomateriałowe dla tworzyw termoplastycznych, termoutwardzalnych, silikonowych i elastomerów. Dzięki Simpoe-Mold zmniejszeniu ulegają koszty związane przede wszystkim z ograniczeniem do niezbędnego minimum przerywania produkcji dla przeprowadzenia fizycznych prób form wtryskowych na maszynach. Natomiast poprzez wgląd w procesy reologiczne zachodzące w formie można zoptymalizować także parametry produkcji w celu zwiększenia jakości, wydajności, zmniejszenia zużycia materiałów i energii.

W ostatnim bloku prezentacji omówiono nowości w najnowszych wersjach programów wchodzących w skład portfolio SIMULII - Abaqus, Isight, Tosca i fe-safe.

Wszystkie prezentacje podczas seminariów prowadzone były przez pracowników BudSoft. Uczestnictwo w seminarium było bezpłatne.

Seminaria spotkały się z dużym zainteresowaniem, o czym najlepiej może świadczyć duża liczba uczestników - łączenie prawie 70 osób. Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w seminariach oraz pracownikom Dassault Systèmes za pomoc w zorganizowaniu krakowskiego seminarium.