Seminarium SIMULIA 3DEXPERIENCE - Nowa generacja narzędzi dla projektantów do symulacji metodą elementów skończonych

Podsumowanie

W dniu 15 czerwca BUDSOFT i Dassault Systèmes zorganizowały w Krakowie seminarium dotyczące nowych produktów SIMULII dostępnych na platformie 3DEXPERIENCE. 

W pierwszej części seminarium przedstawiono ideę zintegrowanej platformy 3DEXPERIENCE. Zaprezentowano jej szerokie możliwości w zakresie pracy grupowej, analizy danych, projektowania i analiz oraz korzyści płynące w codziennej pracy inżynierów, lepszej organizacji pracy w przedsiębiorstwie a przede wszystkim w działach projektowych. Główną cześć prezentacji poświęcono nowej generacji narzędzi do symulacji MES adresowanych do inżynierów projektantów, dla których przeprowadzanie analiz z wykorzystaniem zaawansowanych programów MES jeszcze nigdy nie było tak łatwe i intuicyjne. Podczas prezentacji omówiono nowe narzędzia umożliwiające przygotowanie i wykonywanie obliczeń wytrzymałościowych i termicznych bazujących bezpośrednio na modelach CAD powstałych w CATII V5 i V6. Pozwala to na całkowite wyeliminowanie problemów związanych z importem/eksportem geometrii. Podczas pokazu na żywo pracy w środowisku 3DEXPERIENCE pokazano jak narzędzia te łączą zaawansowane opcje solwera Abaqus z intuicyjną obsługą środowiska CATII oraz pracą grupową ENOVII. Demonstracja pozwoliła przekonać się jak łatwe w obsłudze środowisko CATII rozbudowane o narzędzia wspomagające budowę modeli obliczeniowych pozwalają przeprowadzać wiarygodne symulacje już na etapie projektowania, także przez osoby nie będące ekspertami w dziedzinie MES. Wszystkie prezentacje spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników, czego najlepszym dowodem była długa i szeroka dyskusja na temat platformy 3DEXPERIENCE oraz aplikacji SIMULII, która odbyła się na zakończenie pierwszej części Seminarium a kontynuowana była przy wspólnym stole jeszcze podczas lunchu.

                  


W drugiej części Seminarium odbyły się warsztaty, podczas których wszyscy uczestnicy, przy wsparciu inżynierów z BUDSOFT, mieli okazję samodzielnie przygotować symulację MES pracując wspólnie na jednej geometrii CAD we wspólnej wirtualnej przestrzeni projektowej platformy 3DEXPERIENCE. Jednoczesna praca kilkunastu osób w jednym środowisku zintegrowanych narzędzi CAD/CAE/PLM była dla wszystkich uczestników zupełnie nowym doświadczeniem.

                 


Organizatorzy dziękują bardzo wszystkim uczestnikom Seminarium oraz osobom zaangażowanym w jego przygotowanie.