W dniach 24, 27 i 31 marca BUDSOFT i Dassault Systèmes zorganizowało w naukowych centrach obliczeniowych w Gdańsku (TASK), Krakowie (CYFRONET) oraz Warszawie (ICM) seminaria dotyczące głównych produktów SIMULII: Abaqus, Isight, Tosca i fe-safe. Nasza inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem środowiska naukowego i przemysłu, o czym może świadczyć duża liczba uczestników - łączenie ponad 80 osób. Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w seminariach oraz goszczącym nas instytucjom.

             
Seminarium "SIMULIA - nowe narzędzia - nowe możliwości" - 27 marca 2014, Cyfronet, Kraków 

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim sprawozdaniem z omawianych podczas seminariów zagadnień.

Podczas seminariów BUDSOFT i Dassault Systèmes przedstawiono w kilku prezentacjach najnowsze wersje programów SIMULII: Abaqus, Isight, Tosca, fe-safe oraz możliwości ich współdziałania w procesie projektowanie i analiz.

Podczas wykładu dot. najnowszej wersji Abaqus omówione zostały zagadnienia dotyczące m.in. implementacji metody elementów dyskretnych (DEM) w Abaqus/Explicit, nowego modelu materiału nieliniowo-lepkosprężystego do modelowania szerokiej gamy polimerów (gum, tworzyw sztucznych, termoplastów, etc), sprzęgania analiz termicznych, elektrycznych i naprężeniowych za pomocą co-simulation engine, analiz przepływowych stanu ustalonego (steady-state) w Abaqus/CFD.

Isight jest platformą dostarczającą inżynierom kompletu narzędzi do integracji i automatyzacji procesu projektowania. Pozwala on również na wykorzystanie efektywnych technik rozpoznawania przestrzeni rozwiązań, takich jak: planowanie eksperymentu (Design Of Experiment), optymalizacja, tworzenie modelu zastępczego, czy analiza niezawodności (Design for Six Sigma). Ponadto pozwala na łatwe definiowanie i rozwiązywanie zadań inżynierii odwrotnej, np. kalibracji zaawansowanych modeli materiałowych, co było tematem planowanych podczas seminarium warsztatów.

Tosca jest programem do optymalizacji topologicznej bazującym na najlepszych w swojej klasie technikach obliczeniowych pozwalających na optymalizacje zadań nieliniowych. Podczas prezentacji omówione zastały zastosowania Tosci, jako kluczowego elementu nowoczesnego procesu projektowego oraz jego integracji z innymi narzędziami SIMULII.

Ostatni wykład poświęcony został programowi fe-safe, jednemu z najlepszych na rynku programu do obliczeń zmęczeniowych bazujących na wynikach z MES. Program fe-safe umożliwia wykonywanie obliczeń zmęczeniowych jako rutynowego etapu procesu projektowania. Umożliwia obliczenia zmęczeniowe nie tylko dla komponentów stalowych, ale również kompozytowych (laminaty) i elastomerów (gumy i polimery).