Pomoc techniczna dla użytkowników akademickich

Jednym z celów naszej działalności jest stałe promowanie narzędzi MES w środowisku akademickim. W ramach tej misji BudSoft od wielu lat wspiera środowisko akademickie w zakresie zastosowania oprogramowania SIMULII w badaniach naukowych i działalności dydaktycznej. W uzasadnionych przypadkach* oferujemy ograniczoną pomoc techniczną również dla użytkowników akademickich. Wsparcie techniczne dla użytkowników akademickich realizowane jest poprzez:
W ramach udzielanego użytkownikom akademickim wsparcia technicznego zawsze dbamy o jego merytoryczny poziom.


* - jako uzasadnione przypadki rozumie się przede wszystkich problemy związane z instalacją, konfiguracją i uruchamianiem oprogramowania.