O firmie

Firma BudSoft Sp. z o.o. została założona w 1988 roku. Od 1992 r. BudSoft Sp. z o.o. jest przedstawicielem
producenta
programów Abaqus, które obecnie rozwija firma 
SIMULIA
kwietnia 2011 r. 
jesteśmy partnerem firmy Dassault Systemes i oferujemy następujące produkty SIMULIIAbaqus Unified FEAIsight fe-safeToscaSimpackCATIA V5 Analysis CATIA V6 Analysis3DExperience Simulation
Zajmujemy się wsparciem technicznym dla użytkowników ww. programów oraz szkoleniami w zakresie ich obsługi.

SIMULIA


Oferujemy również program do komputerowego wspomagania projektowania konstrukcji mostowych firmy Scanscot Technology AB. Zajmujemy się wsparciem technicznym oraz szkoleniami dla polskich użytkowników programów Brigade/Standard i Brigade/Plus.

SCANSCOT


Od 2002 jesteśmy członkiem organizacji NAFEMS, której celem jest zapewnienie wiedzy, współpracy międzynarodowej i możliwości edukacyjnych w zakresie wykorzystania i walidacji symulacji inżynierskich.


NAFEMSNasz zespół

Zespół BudSoft'u tworzą doświadczeni inżynierowie, którzy mają wieloletnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania symulacji komputerowych w dziedzinach mechaniki konstrukcji, mechaniki płynów, mechaniki pękania i zniszczenia, optymalizacji, symulacji procesów technologicznych jak i programowania oraz rozwoju oprogramowania CAE:
  • dr inż. Witold Kąkol
  • dr inż. Marcin Wierszycki
  • dr hab. inż. Tomasz Jankowiak prof. PP
  • dr inż. Krzysztof Szajek
  • mgr inż. Łukasz Faściszewski
  • mgr inż. Jakub Michalski 
  • mgr inż. Agata Mrozek