BudSoft Sp. z o.o.
ul. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka 88b, bud. C
61-131 Poznań


tel.: 61 670 39 75