Laureat edycji 2019

Podczas 26. Konferencji Użytkowników Programów SIMULII ogłoszono wyniki tegorocznego konkursu na najlepszą pracę dyplomową, przygotowaną z wykorzystaniem oprogramowania Abaqus - "Dyplom z Abaqus 2019".

https://sites.google.com/a/budsoft.com.pl/intranet/konkurs/laureaci-edycji-2019/IMG_1985.jpg

W tym roku organizatorzy zdecydowali o przyznaniu głównej nagrody panu Mariuszowi Osice, który na Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie obronił pracę: „Modelowanie i analiza efektywności sterowania aktywnego układu zawieszenia samochodowego z wykorzystaniem MES”. Poniżej zamieszczamy krótki opis pracy:

W pracy zaproponowano modele obliczeniowe zawieszeń samochodowych oraz przeprowadzono przy ich wykorzystaniu ocenę efektywności sterowania aktywnymi układami redukcji drgań. Wykorzystano algorytm sterowania ślizgowego do niezależnego sterowania zawieszeniami każdego z czterech kół. Obliczenia przeprowadzono dla wymuszenia kinematycznego wynikającego z przyjętego stochastycznego opisu nierówności drogi w jednym oraz dwóch równoległych śladach kół samochodu.  Sporządzono przestrzenne modele zawieszeń jednej czwartej oraz całego samochodu wykorzystując MES. Modele obliczeniowe sporządzono  w środowisku ABAQUS. Przeprowadzono szereg symulacji dla pasywnych układów zawieszeń. Uzyskane wyniki wykorzystano przy  doborze parametrów w prawach sterowania zastosowanych regulatorów ślizgowych. Pracę podsumowano wynikami uzyskanymi dla aktywnych układów redukcji drgań nadwozia, wykorzystujących algorytmu sterowania ślizgowego.