Laureaci edycji 2018

Wyniki ostatniej edycji konkursu

Podczas XXV Konferencji Użytkowników Abaqus ogłoszono wyniki tegorocznego konkursu na najlepszą pracę dyplomową, przygotowaną z wykorzystaniem oprogramowania Abaqus - "Dyplom z Abaqus 2016".


Laureat konkursu "Dyplom z Abaqus 2018"

W tym roku organizatorzy zdecydowali o przyznaniu nagrody panu Damianowi Chudy z AGH w Krakowie, za pracę pt. "Implementacja wybranych metod druku przestrzennego (FFF) w oprogramowaniu CAE na przykładzie Abaqus CAE 2017". Promotorem pracy był pan prof. Ryszard Pęcherski. Warto podkreślić, że ta interesująca praca dotycząca niezwykle aktualnej tematyki wytwarzania przyrostowego jest pracą inżynierską – trzymamy kciuki za dalsze sukcesy laureata na niwie symulacji innowacyjnych technik wytwarzaniaPoniżej zamieszczamy krótki opis pracy:
Praca zawiera opracowanie metod pozwalających na przeprowadzenie wirtualnego druku przestrzennego z użyciem polimerów krystalicznych metodą „Fused Filament Fabrication” (FFF) lub „Selective Laser Sintering” (SLS) z użyciem metody elementów skończonych (MES) w oprogramowaniu Abaqus/SIMULIA 2017. Podstawowa informacja o procesie druku zawarta jest w pliku w formacie „G-code”. Główne narzędzia stworzone na potrzeby pracy to: tłumacz pliku „G-code” na kod pośredni, podprogram UMATHT oraz podprogram UEPActivationVol programu Abaqus/SMULIA 2017. Wykorzystanym w pracy materiałem polimerowym jest Polieteroeteroketon (PEEK), który przejawia dualny charakter krystalizacji. W pracy przedstawiono wyniki trzech analiz z różną intensywnością chłodzenia. Analizy te posłużyły do określenia zależności stopnia krystalizacji materiału drukowanego w odniesieniu do różnych szybkości chłodzenia.