Laureaci edycji 2016

Wyniki ostatniej edycji konkursu

Podczas XXIII Konferencji Użytkowników Abaqus ogłoszono wyniki tegorocznego konkursu na najlepszą pracę dyplomową, przygotowaną z wykorzystaniem oprogramowania Abaqus - "Dyplom z Abaqus 2016".


Laureat konkursu "Dyplom z Abaqus 2016"

W tym roku organizatorzy zdecydowali o przyznaniu nagrody panu Łukaszowi Kowalewskiemu z Politechniki Warszawskiej, autorowi pracy: "Implementacja i zastosowanie metod analizy odwrotnej do wyznaczania parametrów materiałowych plastyczności z wykorzystaniem systemu cyfrowej korelacji obrazu"Poniżej zamieszczamy krótki opis pracy:
W pracy zaprezentowano podejście do problemu wyznaczania parametrów materiałowych plastyczności polegające na zastosowaniu metod analizy odwrotnej. Główną motywacją było stworzenie narzędzia automatyzującego proces optymalizacji i umożliwiającego lepsze wykorzystanie systemu cyfrowej korelacji obrazu dzięki porównywaniu całych map deformacji zarejestrowanych w trakcie eksperymentu z mapami uzyskanymi na podstawie rozwiązania zadania MES. Napisano w tym celu program w języku Python, który następnie przetestowano uwzględniając wpływ wybranych czynników na otrzymywane rezultaty oraz podjęto próbę określenia z jego pomocą parametrów wzmocnienia plastycznego wybranego stopu aluminium na podstawie przeprowadzonych eksperymentów.
Do obliczeń MES wykorzystano program Abaqus. W procesie optymalizacji uruchamianie kolejnych zadań odbywało się poprzez automatyczne generowanie plików wejściowych do Abaqusa, z modyfikowanymi wartościami parametrów (zmiennych decyzyjnych). Wyniki były odczytywane z plików wyjścia w formacie 'fil'.