Laureaci poprzednich edycji Konkursu

EDYCJA 2008

Podczas XV Spotkania Uzytkowników Abaqus ogłoszono wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową, przygotowaną z wykorzystaniem oprogramowania Abaqus - "Dyplom z Abaqus 2008". W tym roku organizatorzy zdecydowali o przyznaniu nagrody, cyfrowego aparatu fotograficznego, Pawłowi Jakieła za pracę dyplomową: "Bezpieczeństwo bierne przechodnia w aspekcie konstrukcji samochodów osobowych". Przyznano również wyróżnienie Panu Pawłowi Śliwa za pracę dyplomową: "Analiza numeryczna i doświadczalna układu zaworu dyskowego amortyzatora".

Firma BudSoft chciała jeszcze raz podziękować wszystkim osobom, które wzięły udział w konkursie.


EDYCJA 2007

Podczas XIV Spotkania Użytkowników Abaqus ogłoszono wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową, przygotowaną z wykorzystaniem oprogramowania Abaqus - "Dyplom z Abaqus 2007". W tym roku organizatorzy zdecydowali o przyznaniu nagrody, cyfrowego aparatu fotograficznego, Przemysławowi Chróstowi za pracę dyplomową: "Wykorzystanie metod numerycznych w analizie wytrzymałościowej wybranych części napędów maszyn transportowych".

Firma BudSoft chciała jeszcze raz podziękować wszystkim osobom, które zdecydowały się wziąć udział w konkursie.


EDYCJA 2006

Podczas XIII Spotkania Użytkowników ABAQUS ogłoszono wyniki 3. edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową przygotowaną z wykorzystaniem oprogramowania Abaqus - "Dyplom z Abaqus". Tego rocznym laureatem konkursu został pan mgr inż. Łukasz Płaczek, autor pracy dyplomowej " Modelowanie połączeń typu strop-ściana w przestrzennym modelu budynku w aspekcie obliczeń dynamicznych. Numeryczna analiza porównawcza w MES". Zwycięzca konkursu otrzymał nagrodę: cyfrowy aparat fotograficzny a wszyscy uczestnicy konkursu upominki płyty CD z Abaqus Student Edition.


EDYCJA 2005

Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową przygotowaną z wykorzystaniem oprogramowania Abaqus - "Dyplom z Abaqus" ogłoszono podczas XII Spotkania Użytkowników ABAQUS. W tym roku organizatorzy zdecydowali o przyznaniu trzech równorzędnych wyróżnień dla:

Olgi Kopacz za pracę "Analiza numeryczna połączenia słupa stalowego cienkościennego o przekroju sigma z blachą podstawy słupa",

Adama Łodygowskiego za pracę "Modelowanie mikromechaniczne mechanizmów funkcjonowania komórek kostnych",

Agnieszki Świtek za pracę "Analiza belek o przekroju cienkościennym dla różnych warunków brzegowych".

Wszyscy wyróżnieni otrzymali nagrody w postaci cyfrowych odtwarzaczy MP3 oraz płyty CD z Abaqus Studen Edition.


EDYCJA 2004

Z wielką przyjemnością informujemy, że laureatem konkursu "Dyplom z Abaqus" w roku 2004 został pan mgr inż. Wojciech Sumelka, autor pracy dyplomowej "Akustyka w budownictwie. Analiza numeryczna adaptacji akustycznej wnętrza auli "MAGNA" Politechniki Poznańskiej". W pracy, podjęto próbę usystematyzowania wiedzy z zakresu wykorzystania metody elementów skończonych (MES) wszeroko rozumianej akustyce. Na przykładzie symulacji komputerowej adaptacji akustycznej wnętrza reprezentacyjnej Auli MAGNA Politechniki Poznańskiej (wykonanej w środowisku Abaqus), pokazano złożoność omawianych zagadnień. Praca ta stanowi swoiste podsumowanie doświadczeń autora zdobytych podczas przeprowadzania analiz numerycznych z zakresu akustyki w środowisku programu Abaqus. Może on być cenną pozycją dla studentów oraz użytkowników Abaqus chcących tworzyć analizy numeryczne o podobnej tematyce.

Zwycięzca konkursu otrzymał nagrodę: cyfrowy aparat fotograficzny Canon, której uroczyste wręczenie odbyło się podczas XI Spotkania Użytkowników Abaqus w Poznaniu, 19 listopada 2004 roku. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali płyty CD z Abaqus Student Edition.