Konkurs "Dyplom z Abaqus"

Firma BudSoft organizuje konkurs na najlepszą pracę dyplomową (inżynierską lub magisterską) wykonaną w roku akademickim 2018/2019 z wykorzystaniem programów Abaqus.

Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce podczas XXVI Konferencji Użytkowników Abaqus, która odbędzie się w 2019 roku w Poznaniu. Dla zwycięzcy konkursu przewidziana jest atrakcyjna nagroda.

Zgłoszenia należy składać do 1 września 2019 wypełniając formularz. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.


 
Wyniki ostatniej edycji konkursu

Podczas XXV Konferencji Użytkowników Abaqus ogłoszono wyniki tegorocznego konkursu na najlepszą pracę dyplomową, przygotowaną z wykorzystaniem oprogramowania Abaqus - "Dyplom z Abaqus 2018.

W tym roku organizatorzy przyznali nagrodę panu Damianowi Chudy z AGH w Krakowie za pracę inżynierską "Implementacja wybranych metod druku przestrzennego (FFF) w oprogramowaniu CAE na przykładzie Abaqus CAE 2017". Poniżej zamieszczamy krótki opis pracy:

Praca zawiera opracowanie metod pozwalających na przeprowadzenie wirtualnego druku przestrzennego z użyciem polimerów krystalicznych metodą „Fused Filament Fabrication” (FFF) lub „Selective Laser Sintering” (SLS) z użyciem metody elementów skończonych (MES) w oprogramowaniu Abaqus/SIMULIA 2017. Podstawowa informacja o procesie druku zawarta jest w pliku w formacie „G-code”. Główne narzędzia stworzone na potrzeby pracy to: tłumacz pliku „G-code” na kod pośredni, podprogram UMATHT oraz podprogram UEPActivationVol programu Abaqus/SMULIA 2017. Wykorzystanym w pracy materiałem polimerowym jest Polieteroeteroketon (PEEK), który przejawia dualny charakter krystalizacji. W pracy przedstawiono wyniki trzech analiz z różną intensywnością chłodzenia. Analizy te posłużyły do określenia zależności stopnia krystalizacji materiału drukowanego w odniesieniu do różnych szybkości chłodzenia.Regulamin konkursu

  1. Istotną częścią pracy powinny być obliczenia wykonane za pomocą programów Abaqus.
  2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie formularza zgłoszeniowego do 1 września 2019.
  3. W konkursie mogą wziąć udział studenci wszystkich polskich uczelni.
  4. Praca dyplomowa powinna być ukończona w roku akademickim 2018/2019.
  5. Pracę dyplomową, w formie drukowanej lub elektronicznej, należy przesłać do BudSoft, nie później niż do 15.09.2019.
  6. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników będzie miało miejsce w październiku 2019 podczas XXVI Konferencji Użytkowników Abaqus w Poznaniu.
  7. Zwycięzca konkursu otrzyma atrakcyjną nagrodę.