Konkurs "Dyplom z Abaqus"

Firma BudSoft organizuje konkurs na najlepszą pracę dyplomową (inżynierską lub magisterską) wykonaną w roku akademickim 2017/2018 z wykorzystaniem programów Abaqus.

Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce podczas XXV Konferencji Użytkowników Abaqus, która odbędzie się w październiku 2018 roku w Poznaniu. Dla zwycięzcy konkursu przewidziana jest atrakcyjna nagroda.

Zgłoszenia należy składać do 1 września 2018 wypełniając formularz. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.


 
Wyniki ostatniej edycji konkursu

Podczas XXIV Konferencji Użytkowników Abaqus ogłoszono wyniki tegorocznego konkursu na najlepszą pracę dyplomową, przygotowaną z wykorzystaniem oprogramowania Abaqus - "Dyplom z Abaqus 2017.

W tym roku organizatorzy zdecydowali o przyznaniu nagrody pani Iwonie Jatowczyc z Politechniki Warszawskiej, autorce pracy: "Model MES ciała ludzkiego-wybrane elementy"Poniżej zamieszczamy krótki opis pracy:

Tematem pracy jest stworzenie modelu MES wybranych części ciała ludzkiego. Przedstawione są w niej obecnie stosowane modele ludzkiego ciała oraz wachlarz możliwości materiałowych wykorzystywanych przy budowie tego typu modeli. Dane prezentowane w pracy pozwalają na utworzenie modeli ciała człowieka możliwie zbliżonych do realistycznych. Przedstawione zostają również szczegółowe dane materiałowe na podstawie których autorka tworzyła modele w programie Abaqus CAE. Początkowy uproszczony model skupiony został na modelu stawu kolanowego gdzie zastosowano połączenie typu „Cartesian+Rotation”.

W głównej części pracy autorka opisuje układ kostny klatki piersiowej oraz jego anatomię. Poprzez operacje na modelu CAD a następnie działania w programie Abaqus CAE utworzono model kośćca klatki piersiowej przy wykorzystaniu metody elementów skończonych. W pracy prezentowane są interesujące wiązania przy użyciu połączenia „Bushing Connector” oraz punktów „MPC”. Autorka opisuje trudności towarzyszące tworzeniu modelu oraz wyzwania dotyczące kontynuacji pracy. Rezultaty pracy są satysfakcjonujące i dają szansę na lepsze zrozumienie co dzieje się w ciele ludzkim.

Program Abaqus pozwolił na połączenie wiedzy technicznej z badawczą oraz możliwościami analizy modelu co może przełożyć się na podniesienie wiedzy, m.in. medycznej. Analiza zachowania ciała człowieka może odpowiedzieć na pytania o przyczyny urazów lub pozwolić na ich zapobieganie. Dzięki użyciu oprogramowania Abaqus do tego typu badań możliwe jest więc rozwijanie wielu dziedzin nauki.Regulamin konkursu

  1. Istotną częścią pracy powinny być obliczenia wykonane za pomocą programów Abaqus.
  2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie formularza zgłoszeniowego do 1 września 2018.
  3. W konkursie mogą wziąć udział studenci wszystkich polskich uczelni.
  4. Praca dyplomowa powinna być ukończona w roku akademickim 2017/2018.
  5. Pracę dyplomową, w formie drukowanej lub elektronicznej, należy przesłać do BudSoft, nie później niż do 15.09.2018.
  6. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników będzie miało miejsce w październiku 2018 podczas XXV Konferencji Użytkowników Abaqus w Poznaniu.
  7. Zwycięzca konkursu otrzyma atrakcyjną nagrodę.