Konkurs "Dyplom z Abaqus"

Firma BudSoft organizuje konkurs na najlepszą pracę dyplomową (inżynierską lub magisterską) wykonaną w roku akademickim 2019/2020 z wykorzystaniem programów Abaqus.

Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce podczas 27. Konferencji Użytkowników Programów SIMULII, która odbędzie się w 2020 roku w Poznaniu. Dla zwycięzcy konkursu przewidziana jest atrakcyjna nagroda.

Zgłoszenia należy składać do 1 września 2020 wypełniając formularz. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.


 
Wyniki ostatniej edycji konkursu

Podczas 26. Konferencji Użytkowników Programów SIMULII ogłoszono wyniki tegorocznego konkursu na najlepszą pracę dyplomową, przygotowaną z wykorzystaniem oprogramowania Abaqus - "Dyplom z Abaqus 2019".

W tym roku organizatorzy zdecydowali o przyznaniu głównej nagrody panu Mariuszowi Osice, który na Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie obronił pracę: „Modelowanie i analiza efektywności sterowania aktywnego układu zawieszenia samochodowego z wykorzystaniem MES”. Poniżej zamieszczamy krótki opis pracy:

W pracy zaproponowano modele obliczeniowe zawieszeń samochodowych oraz przeprowadzono przy ich wykorzystaniu ocenę efektywności sterowania aktywnymi układami redukcji drgań. Wykorzystano algorytm sterowania ślizgowego do niezależnego sterowania zawieszeniami każdego z czterech kół. Obliczenia przeprowadzono dla wymuszenia kinematycznego wynikającego z przyjętego stochastycznego opisu nierówności drogi w jednym oraz dwóch równoległych śladach kół samochodu.  Sporządzono przestrzenne modele zawieszeń jednej czwartej oraz całego samochodu wykorzystując MES. Modele obliczeniowe sporządzono  w środowisku ABAQUS. Przeprowadzono szereg symulacji dla pasywnych układów zawieszeń. Uzyskane wyniki wykorzystano przy  doborze parametrów w prawach sterowania zastosowanych regulatorów ślizgowych. Pracę podsumowano wynikami uzyskanymi dla aktywnych układów redukcji drgań nadwozia, wykorzystujących algorytmu sterowania ślizgowego.Regulamin konkursu

  1. Istotną częścią pracy powinny być obliczenia wykonane za pomocą programów Abaqus.
  2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie formularza zgłoszeniowego do 1 września 2020.
  3. W konkursie mogą wziąć udział studenci wszystkich polskich uczelni.
  4. Praca dyplomowa powinna być ukończona w roku akademickim 2019/2020.
  5. Pracę dyplomową, w formie drukowanej lub elektronicznej, należy przesłać do BudSoft, nie później niż do 15.09.2020.
  6. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników będzie miało miejsce jesienią 2020 podczas 27. Konferencji Użytkowników Programów SIMULII w Poznaniu.
  7. Zwycięzca konkursu otrzyma atrakcyjną nagrodę.