Konkurs "Dyplom z Abaqus"

Firma BudSoft organizuje konkurs na najlepszą pracę dyplomową (inżynierską lub magisterską) wykonaną w roku akademickim 2021/2022 z wykorzystaniem programów Abaqus.

Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce podczas Konferencji Użytkowników Programów SIMULII, która odbędzie się w 2022 roku w Poznaniu. Dla zwycięzcy konkursu przewidziana jest atrakcyjna nagroda.

Zgłoszenia należy składać do 1 września 2022 wypełniając formularz. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.


 
Wyniki edycji konkursu 2020

Tegorocznym laureatem konkursu na najlepszą pracę dyplomową przygotowaną z wykorzystaniem oprogramowania Abaqus - "Dyplom z Abaqus 2019", został p. Miłosz Nowak z AHG w Krakowie, za pracę pt. "Projektowanie i analiza przy pomocy Metody Elementów Skończonych kości pasywnych stosowanych we wspinaczce tradycyjnej". Promotorem pracy był pan dr inż. Roman Filipek. Poniżej zamieszczamy krótki opis pracy:
Niniejsza praca dyplomowa magisterska zawiera projekt kości typu „hex” stosowanej do asekuracji pasywnej we wspinaczce tradycyjnej. W pierwszej części pracy wykonano analizę i przegląd różnych rodzajów stosowanych kości pasywnych przez wspinaczy celem wprowadzenia do tematu pracy. Przeanalizowano normę EN 12270:2013, która definiuje zasady i wymagania projektowania kości pasywnych. W części teoretycznej przedstawiono podstawy teorii dotyczącej Metody Elementów Skończonych (MES) oraz teorii planowania eksperymentów w środowisku Abaqus. Następnie dobrano materiał konstrukcyjny (stop aluminium 7075-T6) oraz przeprowadzono dla niego badania statycznego rozciągania zgodnie z polską normą PN-EN 10002-1+AC1 w celu dokładnego wyznaczenia własności mechanicznych. Uzyskane wartości posłużyły jako dane wejściowe do obliczeń wytrzymałościowych kości pasywnej wykorzystując do tego MES. Przeprowadzono obliczenia w programie Abaqus Standard dla czterech przypadków obciążenia kości: oparcie kości na ściankach  (wektor siły skierowany pionowo w dół), oparcie kości na krawędziach (wektor siły skierowany pionowo w dół), oparcie kości na ściankach (mała rotacja kości w szczelinie skalnej), oparcie kości na ściankach (duża rotacja). Zaprezentowano szczegółowo budowę modelu obliczeniowego oraz ustawienia funkcji celu, parametrów zmiennych i ograniczeń w optymalizacji. Przedstawiono otrzymane wyniki z wykonanych obliczeń wytrzymałościowych MES dla czterech przypadków obciążenia kości pasywnej oraz dwuetapowej optymalizacji wartości grubości jej sześciu ścianek w programie Abaqus Isight (Design Gateway). Na końcu podsumowano cały projekt, porównano otrzymane wyniki z innymi producentami podobnych kości pasywnych i wskazano drogę jego rozwoju na kolejne lata.

Organizatorzy zdecydowali się także wyróżnić pracę p. Macieja Pazdana pt. "Wpływ wytężenia betonu na jego moduł Younga" powstałą na Politechnice Wrocławskiej pod opieką dra inż. Michała Musiała.

Gratulujemy obu Panom, w tym przede wszystkim zwycięzcy!Regulamin konkursu

  1. Istotną częścią pracy powinny być obliczenia wykonane za pomocą programów Abaqus.
  2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie formularza zgłoszeniowego do 1 września 2021.
  3. W konkursie mogą wziąć udział studenci wszystkich polskich uczelni.
  4. Praca dyplomowa powinna być ukończona w roku akademickim 2020/2021.
  5. Pracę dyplomową, w formie drukowanej lub elektronicznej, należy przesłać do BudSoft, nie później niż do 15.09.2021.
  6. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników będzie miało miejsce jesienią 2021 podczas 28. Konferencji Użytkowników Programów SIMULII w Poznaniu.
  7. Zwycięzca konkursu otrzyma atrakcyjną nagrodę.