Konkurs "Dyplom z Abaqus"

Firma BudSoft organizuje konkurs na najlepszą pracę dyplomową (inżynierską lub magisterską) wykonaną w roku akademickim 2016/2017 z wykorzystaniem programów Abaqus.

Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce podczas XXIV Konferencji Użytkowników Abaqus, która odbędzie się w październiku 2017 roku, w Poznaniu. Dla zwycięzcy konkursu przewidziana jest atrakcyjna nagroda.

Zgłoszenia należy składać do 1 września 2017, wypełniając formularz. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.


 
Wyniki ostatniej edycji konkursu

Podczas XXIII Konferencji Użytkowników Abaqus ogłoszono wyniki tegorocznego konkursu na najlepszą pracę dyplomową, przygotowaną z wykorzystaniem oprogramowania Abaqus - "Dyplom z Abaqus 2016".


Laureat konkursu "Dyplom z Abaqus 2016"

W tym roku organizatorzy zdecydowali o przyznaniu nagrody panu Łukaszowi Kowalewskiemu z Politechniki Warszawskiej, autorowi pracy: "Implementacja i zastosowanie metod analizy odwrotnej do wyznaczania parametrów materiałowych plastyczności z wykorzystaniem systemu cyfrowej korelacji obrazu"Poniżej zamieszczamy krótki opis pracy:
W pracy zaprezentowano podejście do problemu wyznaczania parametrów materiałowych plastyczności polegające na zastosowaniu metod analizy odwrotnej. Główną motywacją było stworzenie narzędzia automatyzującego proces optymalizacji i umożliwiającego lepsze wykorzystanie systemu cyfrowej korelacji obrazu dzięki porównywaniu całych map deformacji zarejestrowanych w trakcie eksperymentu z mapami uzyskanymi na podstawie rozwiązania zadania MES. Napisano w tym celu program w języku Python, który następnie przetestowano uwzględniając wpływ wybranych czynników na otrzymywane rezultaty oraz podjęto próbę określenia z jego pomocą parametrów wzmocnienia plastycznego wybranego stopu aluminium na podstawie przeprowadzonych eksperymentów.
Do obliczeń MES wykorzystano program Abaqus. W procesie optymalizacji uruchamianie kolejnych zadań odbywało się poprzez automatyczne generowanie plików wejściowych do Abaqusa, z modyfikowanymi wartościami parametrów (zmiennych decyzyjnych). Wyniki były odczytywane z plików wyjścia w formacie 'fil'.Regulamin konkursu

  1. Istotną częścią pracy powinny być obliczenia wykonane za pomocą programów Abaqus.
  2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie formularza zgłoszeniowego do 1 września 2017.
  3. W konkursie mogą wziąć udział studenci wszystkich polskich uczelni.
  4. Praca dyplomowa powinna być ukończona w roku akademickim 2016/2017.
  5. Pracę dyplomową, w formie drukowanej lub elektronicznej, należy przesłać do BudSoft, nie później niż do 15.09.2017.
  6. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników będzie miało miejsce w październiku 2017 podczas XXIV Konferencji Użytkowników Abaqus w Poznaniu.
  7. Zwycięzca konkursu otrzyma atrakcyjną nagrodę.