26 Konferencja Użytkowników programów SIMULII

Podsumowanie

W dniach 24-25 października odbyła się w Poznaniu po raz 26. Konferencja Użytkowników programów SIMULII. Konferencje te są od ponad dwudziestu pięciu lat ważnym elementem kontaktów Dassault Systemes SIMULIA oraz BUDSOFT z użytkownikami oprogramowania SIMULII w Polsce. Głównym celem tego spotkania było m.in. przedstawienie nowych inicjatyw i strategii rozwoju programów SIMULII.

https://photos.app.goo.gl/9yw2yRRaFQ6w84HC6 https://photos.app.goo.gl/BZ8zEXAMw3sbG2eB9

Pierwszy dzień Konferencji przebiegł w tradycyjnej i dobrze znanej wszystkim od lat formule. O godzinie 8:30 Konferencję otworzył Witold Kąkol, prezes firmy BUDSOFT. Kolejnym punktem porannej części Konferencji było wystąpienie Floriana Jurecka, Dyrectora SIMULII EuroCentral & Russia. Podczas prezentacji "SIMULIA Brand Update", przedstawił on aktualną strategię rozwoju oprogramowania SIMULIA na tle szerokiej strategii Dassault Systèmes związanej z Platformą 3DExperience.

https://photos.app.goo.gl/5UF7twZXc8GPpJgx5

Podczas kolejnego wystąpienia Marcin Wierszycki (BUDSOFT) zaprezentował nadchodzącą, najnowszą wersję pakietu programów SIMULIA Abaqus Unified FEA – 2020. Przedstawił on głównie liczne nowe funkcje i ulepszenia najnowszej wersji Abaqus'a, w tym m.in.: nowe modele materiałów (np. pozwalające na modelowanie przemian fazowych z uwzględnieniem zmian w mikrostrukturze materiałów), narzędzia do kalibracji i homogenizacji materiałów, kolejne usprawnienia w General Contact (np. modelowanie pasowania bezpośrednio w Abaqus/Explicit), zwiększenie wydajności obliczeń solwerów liniowych układów równań w Abaqus/Standard (w tym nowego solwera iteracyjnego opartego na niestacjonarnej metodzie iteracyjnej Kryłowa typu II wykorzystującej prekondycjoning z użyciem algebraicznej metody wielosiatkowej), mieszany tryb (DMP i SMP) obliczeń równoległych w Abaqus/Explicit. Przedstawiono również kompleksową ofertę rozwiązań CFD bazującą na uzupełniających się technologiach: kontinualnej (Navier-Stokesa) i kinetycznej teorii gazów (Boltzmanna).

https://photos.app.goo.gl/M31d1nyixbkZSiaV9      https://photos.app.goo.gl/CncALnqvjs8N69H89      https://photos.app.goo.gl/AFxx68aQB1v9FQHx9

Po przerwie rozpoczął się pierwszy z trzech bloków prezentacji gości, podczas którego zaprezentowano pięć referatów:
 • Durability of Welded joints, notch stress vs Verity – T. Łukasik (DRiV)
 • Behavior of electronic components during dynamic phenomena - numerical calculations versus reality
  P. Kot, K. Kloch (Aptiv)
 • Thermoplastic Polymers - Laboratory Measurements and Numerical Simulations – P. Bajerski (ABB)
 • Analiza różnych kryteriów określania kierunku propagacji pęknięć przy użyciu elementów XFEM w Abaqusie
  J. Podgórski, J. Gontarz (Politechnika Lubelska)
 • Wyznaczenie skurczu objętościowego komponentu polimerowego wytworzonego przyrostowo metodą numerycznych symulacji procesu – D. Chudy (Akademia Górniczo-Hutnicza)
https://photos.app.goo.gl/EH5BJBZ4MKY9h8Fr9               https://photos.app.goo.gl/GMEEQ9qNahsjEnKv8

https://photos.app.goo.gl/FLXnvgemJrG4rLHp7

Po lunchu drugi blok prezentacji otworzyło wystąpienie sponsora Konferencji firmy BETA CAE Systems. W prezentacji "ANSA & META for SIMULIA applications" Athanasios Papadopoulos omówił zarządzanie danymi i wynikami symulacji w środowisku oprogramowania ANSA. W dalszej części tej sesji zaprezentowano cztery referaty gości:
 • Przykłady zastosowań oprogramowania SIMULIA w DRiV – P. Sebastjan, S. Cieślik (DRiV)
 • Czy zdążysz naładować samochód elektryczny w przerwie na obiad? - Symulacje termiczno-elektryczne gniazd ładowania – M. Pieszka-Łysoń, R. Kadlof (Aptiv)
 • Wykorzystanie sub-struktur w analizach numerycznych – J. Kotarba, E. Czerlunczakiewicz, M. Majerczak, B. Wyzga (Valeo)
 • Symulacja dynamiki korpusu rezonansowego skrzypiec – A. Kabała
https://photos.app.goo.gl/at918anxwgttkWcU6      https://photos.app.goo.gl/4bh6QFoX16YFP2RF7      https://photos.app.goo.gl/mN4i1AjaxVnQ6DwW7

https://photos.app.goo.gl/pJG9tLWtm2soTcoy9      https://photos.app.goo.gl/ozymyjAjKMv6sppDA      https://photos.app.goo.gl/grAfnLosgPfz3SKPA

https://photos.app.goo.gl/ibYSmmkwNGHERLXCA      https://photos.app.goo.gl/nFavYiPd8dwPoGWd6

Po przerwie rozpoczął się drugi blok prezentacji gości, którego ważnym punktem było ogłoszenie wyników konkursu na najlepszą pracę dyplomową przygotowaną z wykorzystaniem oprogramowania Abaqus: „Dyplom z Abaqus”. W tym roku organizatorzy zdecydowali o przyznaniu głównej nagrody panu Mariuszowi Osice, który na Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie obronił pracę: „Modelowanie i analiza efektywności sterowania aktywnego układu zawieszenia samochodowego z wykorzystaniem MES”. Więcej informacji na temat laureata, nagrodzonej pracy jak i samego konkursu znaleźć można tutaj. Po ogłoszeniu wyników oraz gratulacjach i podziękowaniach, pan Mariusz Osika przedstawił krótki referat na temat swojej pracy.

https://photos.app.goo.gl/p3Fcr39C7cXvZcFS9


W dalszej części uczestnicy konferencji mogli usłyszeć trzy ostatnie referaty:
 • Symulacja numeryczna procesu zgniatania metalicznej pianki otwarto-komórkowej w wyniku dynamicznego uderzenia – M. Nowak, Z. Nowak (IPPT PAN)
 • SIMULIA XFlow - zastosowanie w projektowaniu katamaranów – P. Hinczewski (Sunreef Venture S.A.)
 • Wybór lokalizacji amortyzatorów wężykowania w wózkach zespołów pojazdów trakcyjnych przy wykorzystaniu oprogramowania SIMPACK – D. Kalinowski (PESA)
https://photos.app.goo.gl/HGmdBohbBUyFbEGK8      https://photos.app.goo.gl/VsgkPEyuC91WVQqaA      https://photos.app.goo.gl/89f26vG57kgTL3y26

Wszystkie przedstawione referaty spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników Konferencji, praktycznie każdej prezentacji towarzyszyła krótka dyskusja, która nierzadko przenosiła się w kuluary podczas przerw.

Po części oficjalnej programu uczestnicy przenieśli się do Galerii MM, gdzie odbyła się zacięta rywalizacja sportowa - turniej w kręgle. Wspólny wieczór zakończył się uroczystą kolacją w restauracji "BROVARIA" na poznańskim Starym Rynku. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej i serdecznej atmosferze, a dyskusje, nie tylko na temat Abaqus'a i symulacji, toczyły się do późnych godzin wieczornych.

https://photos.app.goo.gl/wuyWbmbC3V4an4WR8

Drugi dzień konferencji rozpoczął się wystąpieniem Tomasa Ivancika (SIMULIA/CST) na temat symulacji elektromagnetycznych w oprogramowaniu SIMULIA CST "SIMULIA Electromagnetics – where the simulation meets measurement".

Podczas dwóch kolejnych wystąpień przedstawiono rozwiązania Dassault Systèmes na Platformie 3DExperience. Panowie Tomasz Winkler i Maciej Olesiejuk z firmy IBS Poland, strategicznego partnera firmy BUDSOFT, omówili "Zarządzanie Projektami na Platformie 3DExperience On Cloud". Bazując na swoim olbrzymim doświadczeniu we wdrażaniu systemów PLM w bardzo ciekawy sposób omówiono jak chmurowe rozwiązania Dassault Systèmes dostępne dla wszystkich użytkowników SIMULII mogą wspierać planowanie i zarządzanie projektami w każdej skali - od pojedynczych zadań po skomplikowane procesy biznesowe.
Podczas drugiej prezentacji Marcin Wierszycki (BUDSOFT) omówił temat "Symulacje na Platformie 3DExperience" skupiając się na narzędziach dedykowanych inżynierom wspierającym bezpośrednio prace projektowe. Po przerwie odbyły się praktyczne warsztaty 3DExperience, podczas których można było zapoznać się ze środowiskiem Platformy 3DExperience przygotowując i uruchamiając analizy w chmurze  Dassault Systèmes.

https://photos.app.goo.gl/euuudUJyYSchfFhQ7      https://photos.app.goo.gl/4VEqZ8ojjnfddSnA8      https://photos.app.goo.gl/pakaseqTt7Bd9NKs6

https://photos.app.goo.gl/aaZLX9DzLgkF7qAA9

Równolegle do warsztatów odbyło się seminarium dotyczące "Analiz dynamicznych w Abaqus", które poprowadził Łukasz Faściszewski (BUDSOFT). Prezentacja podejmowała zagadnienie analiz dynamicznych z wykorzystaniem programów Abaqus. Jej głównym celem było omówienie szeroko możliwości solverów Abaqus/Standard i Abaqus/Explicit. Omówiono zagadnienia teoretyczne dotyczące problemów liniowej i nieliniowej dynamiki oraz metod ich rozwiązywania. Uzupełnione je praktycznymi przykładami ich wykorzystania. W trakcie dwóch 1.5 godzinnych sesji poruszone zostały tematy związane z: rozwiązywaniem symetrycznego i niesymetrycznego problemu własnego, liniowymi analizami stanów dynamicznych ustalonych i nieustalonych oraz tych rozwiązywanych bezpośrednio metodami niejawnego i jawnego całkowania z uwzględnieniem nieliniowości. Przedstawione zostały również zagadnienia tłumienia, wydajności obliczeń, super-elementów i drgań losowych.

https://photos.app.goo.gl/hMspfbmD8HkGow3h9

Tegoroczną Konferencję ocenić można jednoznacznie jako bardzo udaną. Jak zawsze ogromna w tym zasługa licznie przybyłych gości, których podczas obu dni Konferencji było niemal 70. Cieszymy się, że mogliśmy gościć w Poznaniu tak duże grono osób z różnych firm oraz ośrodków naukowo-badawczych i uczelni z całej Polski.
Wszystkim uczestnikom chcieliśmy raz jeszcze gorąco podziękować za przybycie i jednocześnie zaprosić już dziś na kolejną Konferencję za rok.

https://photos.app.goo.gl/qbewDhpyjUe5yZuc9 https://photos.app.goo.gl/ct142rjsxV5ypT8G7 
https://photos.app.goo.gl/qU678r6FJ4vTAHsu8Sponsor Konferencji: BETA CAE Systems


http://www.beta-cae.com/