XXII Konferencja Użytkowników Abaqus - Podsumowanie

W dniach 8 - 9 października w IBB Andersia Hotel odbyła się w Poznaniu XXII Konferencja Użytkowników Abaqus (SIMULIA Regional Meeting) zorganizowana przez BUDSOFT. Konferencje Użytkowników programów SIMULII mają już ponad dwudziestoletnią tradycję i stanowią wyjątkową okazję do spotkania się i wzbogacenia wiedzy na temat programu Abaqus oraz innych programów SIMULII: Tosca, Isight i fe-safe. W tym roku mieliśmy zaszczyt gościć prawie 70 osób. W Konferencji udział wzięła również sześcioosobowa grupa gości z Dassault Systemes.Uczestnicy Konferencji

Pierwszego dnia Konferencję otworzył prezes BUDSOFT pan Witold Kąkol, a część przedpołudniową tego dnia wypełniły prezentacje na temat najnowszych wersji programu Abaqus i pozostałych programów SIMULII. Podczas pierwszej prezentacji „SIMULIA Portfolio Update” Harald Suski (SIMULIA) poświęcił dużo uwagi korzyściom jakie niosą ze sobą nowe wersje programów Abaqus, Tosca, Isight i fe-safe oraz możliwości ich wszechstronnego  wykorzystania w zintegrowanym procesie projektowym. Druga prezentacja „Simulation on 3DEXPERIENCE Platform: Added Values for SIMULIA Users” (Marcin Wierszycki - BudSoft)  poświęcona była nowej generacji programów SIMULII zintegrowanych we wspólnym, całkowicie homogenicznym środowisku platformy 3DExperience. Była to pierwsza tak szeroka prezentacja tego środowiska w kontekście symulacji w Polsce. Interesująca dyskusja jaką zakończyła się ta prezentacja świadczy o dużym zainteresowaniu obecnych użytkowników oprogramowania SIMULII platformą 3DExperience.

Część popołudniowa pierwszego dnia Konferencji poświęcona była prezentacjom przybyłych gości – użytkowników programów Abaqus. Pierwszą z nich „Opracowanie metodologii analizy termiczno - strukturalnej w ABAQUS na podstawie skrzynki bezpiecznikowej z tworzywa sztucznego” przedstawili panowie Jacek Muchaczow i Benedykt Ołdyński z firmy DWS Draexlmaier. Przed następną prezentacją miało miejsce ogłoszenie wyników konkursu na najlepszą pracę dyplomową przygotowaną w roku akademickim 2014/2015 z wykorzystaniem oprogramowania Abaqus - „Dyplom z Abaqus”. W tym roku organizatorzy zdecydowali o przyznaniu głównej nagrody panu Damianowi Sokołowskiemu z Politechniki Łódzkiej, autorowi pracy: „Analiza niezawodności blachownicy ze środkiem falistym ze względu na korozję i warunki pożarowe przy użyciu Stochastycznej Metody Elementów Skończonych”. Przyznano również jedno wyróżnienie, które otrzymał  pan Piotr Zwoliński z Akademii Górniczo - Hutniczej za pracę dyplomową: „Modelowanie pękania polimerowych kompozytów proszkowych”. Po gratulacjach i podziękowaniach laureat konkursu przedstawił zasadnicze tezy swojej pracy, w tym przede wszystkim wyniki obliczeń wykonanych w Abaqus. Po lunchu rozpoczęły się dwie sesje prezentacji  gości. W pierwszej sesji swoje prace zaprezentowali:
 • „Wpływ sprzężenia elektromechanicznego na statyczne i dynamiczne zachowanie płyt hybrydowych”
  Andrzej Teter, Jarosław Gawryluk (Politechnika Lubelska)
 • Enhanced modeling of retractor pretensioners in frontal impact simulation”
  Bartosz Gradzik (TRW Polska Centrum Inżynieryjne)
 • „Modelowanie numeryczne procesu rozwarstwiania materiału kompozytowego w sposobie pękania – symulacje próby End Notched Flexure” 
  Konrad Dadej (Politechnika Lubelska)
 • „Zastosowanie symulacji T-E-S w procesie projektowania złącz elektrycznych”
  Konrad Kloch, Paweł Kot, Dominik Kawalec, Bartosz Wojnar (Delphi Poland)
 • „Analiza numeryczna dynamicznego procesu ściskania pianek metalicznych”
  Zdzisław Nowak, Marcin Nowak (IPPT)
Po krótkiej przerwie na kawę, z prezentacjami wystąpili:
 • “CMS development utilizing Abaqus”
  Łukasz Duszlak, MarcinPniowski (Kirchhoff)
 • „Problemy występujące przy symulacji drgań powietrza w pomieszczeniu”
  Andrzej Kabała (PP)
 • „Wyznaczenie czasu pogłosu badanego pomieszczenia na podstawie przetwarzania sygnału ciśnienia akustycznego uzyskanego w systemie Abaqus/Explicit”
  Jerzy Smardzewski, Roman Barczewski, Andrzej Kabała (PP, UP) 
 • „Analiza wytrzymałościowa spoczynkowych połączeń elementów maszyn z uwzględnieniem chropowatości powierzchni”
  Arkadiusz Rzeczycki (Akademia Morska w Szczecinie)
Warto podkreślić, że zaprezentowane przez uczestników Konferencji prace dotyczyły zarówno bardzo interesujących, przemysłowych zastosowań oprogramowania Abaqus, głównie w branży motoryzacyjnej, jak i podstawowych badań z zakresu mechaniki ciała stałego, identyfikacji materiałów, ich zniszczenia. Przedstawione referaty spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników Spotkania, praktycznie każdej prezentacji towarzyszyła krótka dyskusja, wymiana uwag i pytania. 

Po zakończeniu oficjalnego programu wszyscy uczestnicy konferencji udali się na spotkanie integracyjne do Galerii MM,  by wśród sportowych emocji rozegrać turniej w  kręgle. Wspólny wieczór zakończył się uroczystą kolacją w restauracji „Delicja” znajdującej się przy Placu Wolności, w miłej i kameralnej atmosferze, a dyskusje na temat Abaqus i symulacji toczyły się przy kieliszku wina do późnych godzin wieczornych. 

Drugi dzień konferencji rozpoczęła prezentacja pana Jarosława Kwiatkowskiego z firmy CST, który przedstawił możliwości oprogramowania CST STUDIO SUITE w zakresie modelowania zagadnień szeroko rozumianego elektromagnetyzmu. Podczas kolejnego wystąpienia „PLGrid - Infrastruktura obliczeniowa dla polskiej nauki” pan Klemens Noga (AGH) przedstawił wyjątkowo interesującą ofertę udostępniania polskim ośrodkom naukowym i badawczym zasobów obliczeniowych krakowskiego CYFRONETu w ramach projektu PLGrid.  Pozostałą część drugiego dnia Konferencji wypełniła seria seminariów, przygotowanych i przeprowadzone przez BUDSOFT, Dassault Systemes i firmę softPROGRESS:
 • „Optimization techniques with SIMULIA Tosca Structure”
  Georgi Chakmakov (SIMULIA)
 • “Wytrzymałość zmęczeniowa - teoria i praktyka”
  Paweł Sobczak (SIMULIA)
 • “SIMPACK – General purpose Multi-Body Simulation software”
  Marcin Wierszycki (BudSoft)
 • „Optymalizacja przygotowania i realizacji produkcji za pomocą oprogramowania do symulacji procesu wtrysku tworzyw - Simpoe-Mold”
  Wojciech Zdun (softPROGRESS) 
Głównym celem tych seminariów było rozszerzenie wiedzy na temat zastosowań i użycia programów SIMULII, a tym samym zwiększenie efektywności ich wykorzystywania w zaawansowanych zastosowaniach przemysłowych i badaniach naukowo-przemysłowych.Tegoroczne Spotkanie ocenić można jednoznacznie jako bardzo udane. Duża liczba, bardzo interesujących prac na wysokim merytorycznym poziomie, zaprezentowanych przez naszych gości, była jednym z najmocniejszych punktów tegorocznej Konferencji. W tym miejscu chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za udział i zaangażowanie w  tak udane spotkanie. Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy gościć w Poznaniu tak duże grono, prawie 70 osób z różnych firm, ośrodków naukowo-badawczych oraz uczelni wykorzystujących programy Abaqus z całej Polski. Jesteśmy głęboko przekonani, że tegoroczna Konferencja była nie tylko wyjątkową okazją do zapoznania się z najnowszymi wersjami programów SIMULII, nowych inicjatyw i strategii rozwoju Dassault Systemes w obszarze symulacji inżynierskich, ale również doskonałym forum wymiany uwag i poglądów na temat symulacji i jej roli w projektowaniu i pracach badawczych.
Już dziś zapraszamy wszystkich na kolejną przyszłoroczną Konferencję, która odbędzie się w dniach 13-14 października.