XXI Konferencja Użytkownikow Abaqus

Podsumowanie

W dniach 22-23 września odbyła się w Poznaniu po raz 21. Konferencja Użytkowników Abaqus będąca od ponad dwudziestu lat ważnym elementem kontaktów DS SIMULIA oraz BUDSOFT z użytkownikami oprogramowania SIMULII w Polsce. Głównym celem tego spotkania było m.in. przedstawienie nowych inicjatyw i strategii rozwoju programów SIMULII, w tym przede wszystkim udostępniania programów Abaqus Unified FEA, Isight, TOSCA i feSafe w ramach jednego portfolio dla użytkowników komercyjnych i akademickich.

Podczas pierwszego dnia uczestnicy Konferencji wzięli udział w czterech seminariach przygotowanych i przeprowadzonych przez pracowników BUDSOFTu oraz SIMULII. Pierwsze seminarium "Structural Optimization with SIMULIA Tosca Structure 8.1" prowadził dr Chavdar Georgiev (Technical Director, SIMULIA Optimization). Drugie seminarium prowadzone przez dra Pawła Sobczaka (Senior Technical Manager, SIMULIA fe-safe) poświęcone było „Analizie wytrzymałości zmęczeniowej za pomocą fe-safe”. Podczas sesji popołudniowej pierwsze seminarium dot. „Analiz dynamicznych liniowych w zastosowaniu do NVH” poprowadziła pani dr Barbara Boni. Ostatnie seminarium poświęcone było programowi Isight. Dr Krzysztof Szajek omówił podstawowe ulepszenia w najnowszych wersjach platformy Isight 5.9 oraz Simulia Execution Engine. W wszystkich seminariach udział wzięło blisko 40 osób, reprezentujących liczne ośrodki przemysłowe i akademickie z całej Polski.Uczestnicy XXI Konferencji Użytkowników Abaqus


Po części oficjalnej programu uczestnicy przenieśli się do Galerii MM, gdzie odbyła się zacięta rywalizacja sportowa - turniej w kręgle. Wspólny wieczór zakończył się uroczystą kolacją w restauracji "Piano Bar & Restaurant" w poznańskim Starym Browarze. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej i serdeczniej atmosferze, a dyskusje, nie tylko na temat Abaqus i symulacji, toczyły się przy kieliszku wina do późnych godzin wieczornych.


Drugi dzień Konferencji przebiegł w tradycyjnej i dobrze znanej wszystkim od lat formule. O godzinie 9:00 Konferencję otworzył Witold Kąkol, prezes firmy BUDSOFT. Kolejnym punktem porannej części Konferencji było wystąpienie Fransa Peetersa, VP Sales Operation SIMULIA EMEA. Podczas prezentacji "SIMULIA Strategy and Update", przedstawił on aktualną strategię rozwoju oprogramowania Abaqus oraz pozostałych produktów SIMULII: fe-safe, TOSCA i Isight. Przedstawiono również plany rozwoju nowych narzędzi symulacyjnych SIMULII na platformie 3DExperience Dassault Systèmes.


Podczas kolejnego wystąpienia, dr Chavdar Georgiev (Technical Director, SIMULIA Optimization) przedstawił możliwości najnowszej wersji programu TOSCA w zakresie zaawansowanych optymalizacji strukturalnych i przepływowych problemów nieliniowych na bazie rozwiązań MES. Ostatnim punktem porannej części Konferencji była prezentacja dra Pawła Sobczaka (Senior Technical Manager, SIMULIA fe-safe) na temat najnowszej wersji programu fe-safe. Podczas tego bardzo interesującego wystąpienia przedstawiono wiele przykładów przemysłowych zastosowań fe-safe. Po krótkiej przerwie dr Marcin Wierszycki (BUDSOFT) zaprezentował najnowszą wersję Abaqus 6.14. Przedstawił on liczne nowe funkcje i ulepszenia najnowszej wersji Abaqusa, w tym m.in.: kontakt krawędź-krawędź dla wszystkich typów elementów dla kontaktu ogólnego w Abaqus/Standard, możliwość definiowania anizotropowego zachowania materiałów w elementach eulerowskich, wsparcie GPGPU dla solwera metody bezpośredniej, nowy model turbulencji K-epsilon w Abaqus/CFD. W kolejnym wystąpieniu pan Tomas Ivancik (DS Simulia BT EuroCentral) przedstawił platformę społecznościową SIMULIA Learning Community dostępną dla wszystkich użytkowników Abaqus, w ramach której mają oni dostęp do bezpłatnych zasobów pozwalających na zapoznanie się z możliwościami takich programów jak Abaqus, Isight, Tosca czy fe-safe.


Ważnym punktem drugiego dnia konferencji jest od wielu lat ogłoszenie wyników konkursu na najlepszą pracę dyplomową przygotowaną z wykorzystaniem oprogramowania Abaqus - „Dyplom z Abaqus”. W tym roku organizatorzy zdecydowali o przyznaniu głównej nagrody panu Maciejowi Lewandowskiemu, który na Politechnice Warszawskiej obronił pracę: „Implementacja modeli lepko-sprężystości materiałów anizotropowych”. Drugie miejsce przyznano panu Marcinowi Wojciechowskiemu z Politechniki Krakowskiej za pracę dyplomową: „Studium zachowania materiałów hiper-sprężystych  oraz ich modelowanie w środowisku MES”. Przyznano również jedno wyróżnienie dla pana Mirosława Trumińskiego, który na Politechnice Lubelskiej przygotował pracę "Metodyka modelowania MES stateczności cienkościennych słupów kompozytowych". Więcej informacji na temat laureatów, nagrodzonych prac jak i samego konkursu znaleźć można tutaj. Po ogłoszeniu wyników oraz gratulacjach i podziękowaniach dla laureatów, pan Marcin Wojciechowski przedstawił krótki referat na temat swojej pracy.


Po lunchu rozpoczął się pierwszy blok prezentacji gości, podczas którego zaprezentowano trzy referaty:

  • Badania numeryczne i doświadczalne stateczności i nośności cienkościennych słupów kompozytowych poddanych ściskaniu” - Hubert Dębski (Politechnika Lubelska)
  • Symulacja uszczelnień wiązki elektrycznej" - Paweł Kot, Konrad Kloch, Damian Kawalec, Bartosz Wojnar (Delphi Polska)
  • Wybrane aspekty modelowania stawu kolanowego w programie Abaqus” - Karol Daszkiewicz (Politechnika Gdańska)

Po przerwie kawowej rozpoczął się ostatni blok prezentacji gości, podczas którego zaprezentowano trzy referaty:

  • Wspomaganie projektowania kładki z laminatów kompozytowych w środowisku MES” - Bartosz Sobczyk (Politechnika Gdańska)
  • Symulacje CFD materiałów porowatych o periodycznym rozkładzie sferycznych pustek” - Zdzisław Nowak, Marcin Nowak (IPPT PAN)
  • Symulacja numeryczna eksperymentu Wedge Splitting Test dla betonu wysoko-wytrzymałościowego
    Marcin Szyszko, Paweł Tutka (Politechnika Warszawska)

Wszystkie przedstawione referaty spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników Konferencji, praktycznie każdej prezentacji towarzyszyła krótka dyskusja, która nieżadko przenosiła się w kuluary podczas przerw.


Tegoroczną Konferencję ocenić można jednoznacznie jako bardzo udaną. Jak zawsze ogromna w tym zasługa licznie przybyłych gości, których podczas obu dni Konferencji było prawie 50. Cieszymy się, że mogliśmy gościć w Poznaniu tak duże grono osób z różnych firm oraz ośrodków naukowo-badawczych i uczelni z całej Polski. Wszystkim uczestnikom chcieliśmy raz jeszcze gorąco podziękować za przybycie i jednocześnie zaprosić już dziś na kolejną Konferencję za rok.