XX Konferencja Użytkowników Abaqus

Podsumowanie

W dniach 26-27 września odbyła się w Poznaniu jubileuszowa XX Konferencja Użytkowników Abaqus.  Głównym celem tego dwudniowego spotkania, będącego od dwudziestu lat stałym elementem kontaktów z użytkownikami oprogramowania SIMULII w Polsce, było m.in. przedstawienie nowych inicjatyw i strategii rozwoju programów SIMULII, w tym przede wszystkim pakietu Abaqus FEA oraz TOSCA, zaprezentowanie najnowszej wersji Abaqus, wymiana uwag i poglądów na temat symulacji i jej roli w projektowaniu i badaniach naukowych. Konferencje te są również okazją do podniesienia kwalifikacji w zakresie zaawansowanych zastosowań Abaqus, jak i lepszego poznania i integracji środowiska osób związanych z symulacjami MES i Abaqus w Polsce.


Uczestnicy XX Konferencji Użytkowników Abaqus


Podczas pierwszego dnia Konferencji odbyły się dwa seminaria, przygotowane i przeprowadzone przez pracowników BUDSOFT. Pierwsze seminarium "Modeling Polymers and Plastics with Abaqus" przeprowadzili Wojciech Sumelka i Krzysztof Szajek. Głównym celem tego seminarium było poszerzenie wiedzy na temat modelowania zachowania się tworzyw sztucznych w zaawansowanych aplikacjach przemysłowych i badaniach naukowo-przemysłowych. Uczestnicy seminarium zapoznali się z szerokimi możliwościami Abaqus w zakresie modelowania tworzyw sztucznych. Poruszana problematyka dotyczyła zarówno podstaw mechaniki polimerów, jak również szczegółowe informacje na temat badań i kalibracji tego rodzajów materiałów na potrzeby symulacji MES. Warto wspomnieć, że wszyscy uczestnicy otrzymali komplety materiałów szkoleniowych omawiających poruszaną podczas seminarium problematykę. Podczas drugiego seminarium "Abaqus 6.13 update ", prowadzonego przez Marcina Wierszyckiego, zaprezentowano najnowszą wersję Abaqus – 6.13. Przedstawiono w niej liczne nowe funkcje i ulepszenia najnowszej wersji Abaqusa, w tym m.in.: implementacja metody elementów dyskretnych (DEM) w Abaqus/Explicit, wsparcie dla obliczeń metodą SPH na wielu procesorach (do 128), nowe modele materiałów dla polimerów (gum, tworzyw sztucznych, termoplastów, etc), pełną obsługę sprzęgania analiz termicznych, elektrycznych i naprężeniowych, analizy przepływowe stanu ustalonego (steady-state) w Abaqus/CFD, automatyczne modelowanie kontaktu pomiędzy belkami (beam-to-beam i beam-to-surface) za pomocą kontaktu ogólnego w Abaqus/Standard, wielopoziomowa adaptacja siatki dla techniki CEL w Abaqus/Explicit, wsparcie dla wielu GPGPU (np. kilku kart graficznych w jednej stacji roboczej) w solwerze bezpośrednim (Direct Sparse Solver) Abaqus/Standard, wsparcie dla podzłożeń i bezpośredni transfer geometrii z CATIA V6 w Abaqus/CAE. W obu seminariach wzięło udział blisko 60 osób, reprezentujących liczne ośrodki przemysłowe i akademickie z całej Polski. 


Po części oficjalnej programu uczestnicy przenieśli się do Galerii MM, gdzie odbyła się zacięta rywalizacja sportowa - turniej w kręgle. Wspólny wieczór zakończył się uroczystą kolacją w restauracji "Delicja" na poznańskim placu Wolności. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej i serdeczniej atmosferze, a dyskusje, nie tylko na temat Abaqus i symulacji, toczyły się przy kieliszku wina do późnych godzin wieczornych.


Drugi dzień Konferencji przebiegł w tradycyjnej i dobrze znanej wszystkim od lat formule. O godzinie 9:00 Konferencję otworzył Witold Kąkol, prezes firmy BUDSOFT. Kolejnym punktem porannej części Konferencji było wystąpienie Fransa Peetersa, VP Sales Operation SIMULIA EMEA. Podczas prezentacji "SIMULIA Overview 2013", przedstawił on aktualną strategię rozwoju, najnowsze osiągnięcia oraz zmiany dotyczące zarówno oprogramowania Abaqus jaki innych nowych produktów SIMULII: fe-safe, TOSCA, Isight. Podczas kolejnego wystąpienia, pani Barbara Boni (DS SIMULIA R&D HQ) przedstawiła prezentację " Linear Dynamics and Substructure Capabilities in Abaqus in Noise and Vibration analysis " na temat zastosowań Abaqus w analizach drgań i hałasu. 


Ostatnim punktem porannej części Konferencji była prezentacja Chavdara Georgieva (DS SIMULIA Tosca) na temat nowego narzędzia do optymalizacji, SIMULIA TOSCA. Przedstawiono w niej możliwości TOSCI w zakresie zaawansowanych optymalizacji strukturalnych i przepływowych problemów nieliniowych na bazie rozwiązań MES. 


Po przerwie rozpoczął się pierwszy blok prezentacji gości, podczas którego zaprezentowano cztery referaty:

 • "Wybrane aspekty symulacji termicznych skrzynek bezpiecznikowych"
  Paweł Kot, Konrad Kloch, Damian Kawalec, Bartosz Wojnar (Delphi Poland)
 • "TRW PAB module modeling with Abaqus CEL"
  Paweł Słabosz (TRW Poland)
 • "Rozwiązywanie problemów konstrukcyjnych w procesie projektowania mechanizmów fotela samochodowego przy użycie narzędzia Abaqus"
  Marcin Dębniak (Faurecia Poland)
 • "Modelowanie wybuchu transformatorów"
  Paweł Bajerski (ABB Poland)

Po lunchu swoje prezentacje przedstawili kolejni goście. W pierwszym bloku popołudniowym było się pięć referatów:

 • "Analiza wytrzymałości pianek ceramicznych w procesie ściskania" - Zdzisław Nowak, Marcin Nowak (IPPT PAN)
 • "Analizy numeryczne z wykorzystaniem programu Abaqus w rozwoju amortyzatorów" - Tomasz Łukasik (Tenneco Poland)
 • "Analiza doświadczalna i numeryczna ściskanego profilu giętego na zimno wzmocnionego blachą falistą" - 
   Mateusz Sondej (Politechnika Gdańska)
 • "Optymalizacja topologiczna zaawansowanych modeli elementów skończonych na przykładzie narzędzi squeeze-off tool i cut-off tool” - Arkadiusz Rzeczycki, Bartłomiej Żyliński, Marek Budnicki (Akademia Morska w Szczecinie)
 • "Wykorzystanie oprogramowania Abaqus w pracach Studenckiego Naukowego Koła Modelowania Konputerowego
   GRAFEN" - 
  Jan Lachowski (Politechnika Świętokrzyska)

Po przerwie kawowej rozpoczął się ostatni blok prezentacji gości, podczas którego zaprezentowano trzy referaty:

 • "Symulacje numeryczne procesu eksploatacji elementu konstrukcji na karoserie samochodowe” - Mateusz Ambroziński (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 • "Optymalizacja podwozia samolotu lekkiego pod kątem doboru materiału oraz geometrii elementu z wykorzystaniem oprogramowania Abaqus" - Adam Legwand (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 • "Obliczanie izolacyjności akustycznej kompozytowych przegród budowlanych przy wykorzystaniu modelu MES dla pola rozproszonego" - Adam Wawrzynowicz (Politechnika Gdańska)

Warto podkreślić, że prezentowane prace dotyczyły zarówno zaawansowanych przemysłowych zastosowań programów Abaqus jak i niezwykle ciekawych badań naukowych. Przedstawione referaty spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników Konferencji, praktycznie każdej prezentacji towarzyszyła krótka dyskusja, wymiana uwag i pytania.


Na koniec Konferencji odbyło się tradycyjne otwarte forum, podczas którego Barbara Boni oraz zespół BUDSOFT’u odpowiadali na pytania gości.


Tegoroczną jubileuszową Konferencję ocenić można jednoznacznie jako bardzo udaną. Jak zawsze ogromna w tym zasługa licznie przybyłych gości, których podczas obu dni Konferencji było prawie 70. Cieszymy się, że mogliśmy gościć w Poznaniu tak duże grono osób z różnych firm (ABB, Delphi, BWI, Tenneco, Draexlmaier, Faurecia, Alstom, Valeo, TRW, AgustaWestland i innych), ośrodków naukowo-badawczych oraz uczelni z całej Polski wykorzystujących programy Abaqus. 
Wszystkim uczestnikom chcieliśmy jeszcze raz podziękować 
gorąco za przybycie i jednocześnie zaprosić na kolejną konferencję w następnym roku.