XVIII Spotkanie Użytkowników Abaqus - podsumowanie


W dniach 27-28 października odbyło się w Poznaniu XVIII Spotkanie Użytkowników Abaqus.  Głównym celem dwudniowego spotkania, będącego od wielu lat stałym elementem kontaktów z użytkownikami oprogramowania SIMULII w Polsce, było m.in. przedstawienie najnowszej wersji Abaqus, nowych inicjatyw i strategii rozwoju programów SIMULII, w tym przede wszystkim pakietu Abaqus FEA, wymiana uwag i poglądów na temat symulacji i jej roli w projektowaniu, badaniach i serwisowaniu produktów, podniesienie kwalifikacji w zakresie zaawansowanych zastosowań Abaqus, jak również lepsze poznanie i integracja środowiska osób związanych z symulacjami i Abaqus w Polsce.

Podczas pierwszego dnia Spotkania tradycyjnie odbyły się dwa, równoległe, całodniowe seminaria, przygotowane i przeprowadzone przez BUDSOFT. Głównym celem seminariów było rozszerzenie wiedzy na temat zastosowań i użycia programów SIMULII, a tym samym zwiększenie efektywności ich wykorzystywania w zaawansowanych zastosowaniach przemysłowych i badaniach naukowo-przemysłowych. Pierwsze seminarium "Techniki rozwiązywania złożonych zadań kontaktowych z wykorzystaniem nowych możliwości w Abaqus" przeprowadził Marcin Wierszycki. Uczestnicy tego seminarium zapoznali się z szerokimi możliwościami Abaqus dotyczącymi modelowania kontaktu. Poruszana problematyka dotyczyła zarówno ogólnych tematów dotyczących uwzględniania kontaktu w symulacjach MES, jak również ewolucji narzędzi do modelowanie kontaktu w Abaqus na przestrzeni ostatnich lat. Przedstawiono sposoby definiowania powierzchni kontaktowych, w tym powierzchni silnie zakrzywionych, par kontaktowych oraz kontaktu ogólnego. Dużo uwagi poświęcono numerycznym aspektom modelowania kontaktu, w tym przede wszystkim metodom dyskretyzacji i wymuszania więzów kontaktowych, jak również problemom dotyczącym zbieżności zadań kontaktowych i ich diagnostyce. Omówiono najczęściej występujące problemy, takie jak niestabilności statyczne wywołane początkowym brakiem więzów kontaktowych, przesztywnieniem modelu na skutek działania więzów kontaktowych, czy początkowe penetracje powierzchni kontaktowych i przedstawiono metody ich rozwiązywania.

Uczestnicy XVIII Spotkania Użytkowników Abaqus

Drugie seminarium "Metody automatyzacji symulacji (Isight) i optymalizacji w Abaqus (ATOM)", przeprowadzone przez Krzysztofa Szajka (BudSoft), dotyczyło zastosowania programu Isight do integracji procesu projektowania i analiz parametrycznych oraz optymalizacji topologicznej w Abaqus/CAE. Seminarium to rozpoczęło się od wprowadzenia do środowiska Isight, narzędzia pozwalającego m.in. na planowanie i realizację eksperymentów numerycznych (Design Of Experiments), poszukiwanie relacji między zmiennymi projektowymi a wynikami symulacji komputerowych i ulepszanie rozwiązań projektowych poprzez optymalny dobór wybranych parametrów modelu – optymalizację parametryczną. Omówiono również zastosowanie tego programu do szacowania wpływu niepewności danych wejściowych (np. charakterystyk materiałowych, obciążeń, tolerancji produkcyjnej, itd.) na wyniki analiz numerycznych. Dużo uwagi poświęcono rozbudowanym technikom aproksymacji relacji między zmiennymi projektowymi a wynikami analizy, tzw. modelom zastępczym, oraz ich zastosowaniom w celu skracanie czasu obliczeń, który stanowi często wąskie gardło zadań optymalizacji. Przedstawiono także możliwości integracji procesu projektowania w środowisku Isight poprzez tworzenie schematu przepływu oraz analizy danych, łączenia wielu różnych programów oraz procedur obliczeniowych użytkownika. Poruszane zagadnienia zilustrowano podczas demonstracji pokazujących sposób pracy w omawianych programach. Drugą zasadniczą część tego seminarium poświęcono prezentacji nowego narzędzia do optymalizacji topologi i kształtu: Abaqus Topology Optimization Module (ATOM). Omówiono dostępne metody optymalizacji z wykorzystaniem najnowocześniejszej dostępnej na rynku technologii opartej na programie TOSCA (FE-DESIGN GmbH) zintegrowanej ze środowiskiem Abaqus/CAE.

W obu seminariach wzięło udział prawie 50 osób, reprezentujących liczne ośrodki przemysłowe, jak i akademickie z całej Polski. Uczestnicy mogli znacznie poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zastosowania programów Abaqus i Isight, jak także mogli bliżej zapoznać się z nowymi funkcjami najnowszych wersji obu programów. Wszyscy uczestnicy seminariów otrzymali komplety materiałów szkoleniowych na temat poruszanych podczas seminariów problemów. Ostatnim punktem oficjalnej części programu pierwszego dnia Spotkania było szkolenie wprowadzające do systemu wsparcia technicznego Dassault Systemes: DS Support - DSx.Client Care, które przeprowadził Marcin Wierszycki z BUDSOFT.

Po zakończeniu oficjalnego programu wszyscy goście przenieśli się do klubu „9 stóp”, gdzie odbyło się spotkanie integracyjne, podczas którego rozegrano turniej bilardowy. Wspólny wieczór zakończył się uroczystą kolacją w restauracji "Mosaica" w hotelu IBB Andersia. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej i serdeczniej atmosferze, a dyskusje, w tym także na temat Abaqus i symulacji, toczyły się przy kieliszku wina do późnych godzin wieczornych.

Drugi dzień Spotkania przebiegł w tradycyjnej i dobrze znanej wszystkim od lat formule. O godzinie 9:00 Spotkanie otworzył Witold Kąkol z firmy BUDSOFT. Kolejnym punktem porannej części Spotkania było wystąpienie Haralda Suskiego, Major Account and Business Partner Manager'a z SIMULII Europe. Podczas prezentacji "SIMULIA Overview 2011", omówiono aktualną strategię rozwoju, najnowsze osiągnięcia oraz zmiany dotyczące zarówno oprogramowania Abaqus jaki innych produktów SIMULII. Podczas kolejnego wystąpienia, pani Barbara Boni (DS SIMULIA HQ) przedstawiła bardzo interesującą prezentację na temat najnowszych zastosowań symulacji komputerowych i ich wpływ nie tylko na przemysł, gospodarkę, ale i całe społeczeństwa. Na zakończenie porannej części Spotkania wystąpił pan Ireneusz Borowski z biura Dassault Systemes Polska. Przedstawił on historię oraz teraźniejszość firmy Dassault Systemes, światowego lidera rozwiązań PLM, CAD i CAE, która od kilku lat jest właścicielem SIMULII. Przybliżył wizje i misję firmy, jak również jej strukturę, w tym działające od niedawna w Polsce biuro Dassault Systemes Polska oraz współpracujących z nim partnerów. Warto w tym miejscu przypomnieć, że firma BUDSOFT jest jedynym partnerem Dassault Systemes odpowiedzialnym za wszystkie produkty SIMULII (Abaqus FEA, Isight, CATIA V5 i V6 Analysis, DesignSight) w Polsce.

Po przerwie odbyła się prezentacja najnowszej wersji Abaqus – 6.11, przygotowana i zaprezentowana przez BUDSOFT. W pierwszej część tej prezentacji Marcin Wierszycki przedstawił szeroki przegląd najnowszych wersji programów z pakietu Abaqus FEA: pre i post procesora Abaqus/CAE oraz trzech głównych programów analizy: Abaqus/Standard, Abaqus/Explicit oraz Abaqus/CFD. Drugą jej część poświęcono najważniejszym nowościom tej wersji Abaqus: symulacji pól elektromagnetycznych, które zaprezentował Wojciech Sumelka, metodzie SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics), przedstawionej przez Tomasza Jankowiaka oraz optymalizacji topologii i kształtu w nowym module Abaqus/CAE – ATOM (Abaqus Topology Optimization Module) omówionej przez Krzysztofa Szajka. Ta bardzo ciekawa, półtoragodzinna prezentacja pozwoliła zapoznać się uczestnikom Spotkania, w znakomitej większość użytkownikom Abaqus, z najważniejszymi, nowymi funkcjami pakietu Abaqus FEA, jak również przekonać się, że oferowane przez wersję 6.11 możliwości potwierdzają i utrwalają przodującą pozycję rozwiązań SIMULII na rynku rozwiązań realistycznych symulacji inżynierskich.

Po lunchu miało miejsce ogłoszenie wyników konkursu na najlepszą pracę dyplomową przygotowaną w roku akademickim 2010/2011 z wykorzystaniem oprogramowania Abaqus - „Dyplom z Abaqus”. W tym roku organizatorzy zdecydowali o przyznaniu głównej nagrody panu Mateuszowi Ambrozińskiemu z Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, autorowi pracy: „Wspomagane komputerowo projektowanie rozmieszczenia otworów odprężających w wyrobach średnich napięć z żywicy epoksydowej”. Przyznano również jedno wyróżnienie, które otrzymała pani Katarzyna Kaczkowska z Politechniki Lubelskiej za pracę dyplomową: „Numeryczna analiza wyboczenia cienkościennego pręta o przekroju zamkniętym”. Więcej informacji na temat laureatów, nagrodzonych prac jak i samego konkursu znaleźć można tutajPo gratulacjach i podziękowaniach dla laureatów konkursu rozpoczął się blok prezentacje gości, podczas którego zaprezentowano siedem referatów, który otworzył zwycięzca konkursu „Dyplom z Abaqus”:

 • "Wspomagane komputerowo projektowanie rozmieszczenia otworów odprężających w wyrobach średnich napięć z żywicy epoksydowej"
  Mateusz Ambroziński - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • "Komputerowe wspomaganie analiz sejsmicznych transformatorów"
  Robert Płatek - Korporacyjne Centrum Badawcze ABB

 • "Automatyzacja tworzenia modeli i opracowywania wyników z wykorzystaniem skryptów Pythona dla Abaqusa"
  Marcin Nowak - Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

 • "Symulacja numeryczna rozwoju delaminacji w laminatach polimerowych
  Przemysław Dobrzański - Instytut Lotnictwa

 • "Przypadki analiz wytrzymałościowych w systemie Abaqus wybranych zespołów śmigłowców SOKÓŁ W-3  i PUSZCZYK SW-4"
  Zofia Gładysz - WSK PZL ŚWIDNIK SA

 • "Zastosowanie Abaqus/Explicit w symulacjach swobodnego spadku skrzynki bezpiecznikowej samochodu osobowego
  Paweł Kot, Konrad Kloch - Centrum Techniczne Delphi
   
 • "Wybrane aspekty walcowania kształtowników o profilu zetowym"
  Michał Dziedzic - 
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Warto podkreślić, że prezentowane prace dotyczyły zarówno zaawansowanych przemysłowych zastosowań oprogramowania Abaqus, podstawowych badań z zakresu mechaniki ciała stałego, identyfikacji materiałów, zniszczenia i pękania jak i niezwykle ciekawych przykładów automatyzacji symulacji z wykorzystaniem skryptów Python w środowisku Abaqus/CAE. Przedstawione referaty spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników Spotkania, praktycznie każdej prezentacji towarzyszyła krótka dyskusja, wymiana uwag i pytania.

Na koniec Spotkania odbyło się tradycyjnie otwartym forum, podczas którego Barbara Boni, Harald Suski oraz zespół BUDSOFT odpowiadali na pytania gości.

Tegoroczne Spotkanie ocenić można jednoznacznie jako bardzo udane. Jak zawsze ogromna w tym zasługa licznie przybyłych gości, których podczas obu dni Spotkania było łącznie prawie 60. Cieszymy się, że mogliśmy gościć w Poznaniu tak duże grono osób z różnych firm, ośrodków naukowo-badawczych oraz uczelni wykorzystujących programy Abaqus z całej Polski. Wszystkim uczestnikom chcieliśmy jeszcze raz gorąco podziękować za przybycie i jednocześnie zaprosić na kolejne spotkanie, które odbędzie się w październiku 2012 roku.


Marcin Wierszycki