XV Spotkanie Użytkowników 2008

20-21 listopada, Poznań - XV Ogólnopolskie Spotkanie Użytkowników Abaqus

Podsumowanie

W dniach 20-21 listopada odbyło się w Poznaniu jubileuszowe 15. Spotkanie Użytkowników Abaqus. Spotkanie, będące od lat stałym elementem kontaktów z użytkownikami oprogramowania Abaqus, zostało zorganizowane było przez firmę BudSoft i Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe.


Podczas pierwszego dnia spotkania odbyły się dwa seminaria. Pierwsze seminarium dotyczyło problemów liniowej dynamiki: "Linear Dynamics in Abaqus/Standard - V6.8 accomplishments and plans for v6.9" i zostało przeprowadzone przez panią Barbarę Boni (SIMULIA HQ). Uczestnicy tego seminarium mogli zapoznać się z najnowszymi możliwościami Abaqus dotyczącymi modelowania zagadnień z zakresu szeroko rozumianej liniowej dynamiki. Po przerwie na lunch pan Marcin Wierszycki (BudSoft), w ramach seminarium "Obtaining a Converged Solution with Abaqus/Standard", przedstawił sposoby pokonywania trudności w uzyskiwaniu zbieżnych rozwiązań w silnie nieliniowych zadaniach MES. Osoby uczestniczące w seminariach, reprezentujące liczne ośrodki przemysłowe jak i akademickie z całego kraju, miały okazję usłyszeć wiele informacji na temat pracy z programami Abaqus, aktualnego etapu rozwoju oprogramowania oraz planów na przyszłość. Każdy z uczestników otrzymał komplet materiałów dotyczących obu seminariów. Wieczorem wszyscy uczestnicy Seminariów spotkali się na uroczystej kolacji, która odbyła się w restauracji "Dom Wikingów" na poznańskim Starym Mieście. Spotkanie to upłynęło w bardzo miłej i serdeczniej atmosferze, a dyskusje na temat Abaqus i symulacji toczyły się przy kieliszku wina do późnych godzin wieczornych.


 Drugi dzień Spotkania przebiegał w tradycyjnej dobrze wszystkim znanej od lat formule. Tradycyjnie dominował techniczny i merytoryczny klimat, dzięki czemu była to przede wszystkim doskonała okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy osobami, które z obliczeniami inżynierskimi i metodą elementów skończonych związane są na co dzień. Jak zawsze uczestnicy mogli zapoznać się z wieloma nowościami dotyczącymi oprogramowania Abaqus.

O godzinie 9:30 Spotkanie otworzył pan Witold Kąkol z firmy BudSoft. Następnie pani Barbara Boni w kilku serdecznych słowach wspomniała o początkach obecności Abaqus w Polsce. W kolejnym wystąpieniu pan Sławomir Niwiński z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego, współorganizator Spotkania, przedstawił bogaty dorobek 15. lat istnienia swojego ośrodka. Ostatnim punktem przedpołudniowej części Spotkania było wystąpienie pana Haralda Suskiego, przedstawiciela SIMULIA Europe z biura w Monachium. Podczas prezentacji "SIMULIA Update and Strategy", omówił on bieżącą strategię rozwoju, najnowsze osiągnięcia oraz plany rozwoju na przyszłość oprogramowania Abaqus.

Po przerwie pan Marcin Wierszycki przedstawił najnowszą dostępną już wersję Abaqus - V6.8EF (Extended Functionality). Zaprezentowane zostały nowe możliwości programów Abaqus/Standard, Abaqus/Explicit oraz Abaqus/CAE, które przynoi wersja 6.8-EF. W kolejnej prezentacji pan Krzysztof Szajek przedstawił nowy produkt w pakiecie oprogramowania SIMULII: Isight for Abaqus. Podczas prezentacji "Isight for Abaqus - Introducing Design Exploration and Optimization for Abaqus Users" omówiono możliwości wspomagania procesu optymalnego projektowania w środowisku Abaqus z zastosowaniem tego programu. Tę część Spotkania zakończyło ogłoszenie wyników konkursu na najlepszą pracę dyplomową przygotowaną w roku akademickim 2007/2008 z wykorzystaniem oprogramowania Abaqus - "Dyplom z Abaqus". W tym roku organizatorzy zdecydowali o przyznaniu głównej nagrody, cyfrowego aparatu fotograficznego, panu Pawłowi Jakiele za pracę dyplomową: "Bezpieczeństwo bierne przechodnia w aspekcie konstrukcji samochodów osobowych". Przyznano również jedno wyróżnienie, które otrzymał pan Paweł Śliwa za pracę pt.: "Analiza numeryczna i doświadczalna układu zaworu dyskowego amortyzatora". Po gratulacjach i podziękowaniach zwycięzca przedstawił krótko tezy i wyniki swojej pracy (więcej informacji na temat konkursu).

 Po lunchu rozpoczęła się pierwsza sesja prezentacji przybyłych na Spotkanie gości, podczas której swoje prace zaprezentowali:

 1. Jerzy Ogiela
  "Udział PZL Świdnik w projekcie COCOMAT."
  (PZL Świdnik)
 2. Leszek Barwacz
  "Przykłady zastosowania obliczeń komputerowych w procesie projektowania amortyzatorów samochodowych."
  (Delphi Polska)
 3. Marcin Dębniak
  "Using the Abaqus BioRID-II Dummy to support the development of a Front Seat Structure during rear low speed crashes - Whiplash."
  (Faurecia Polska)
 4. Antoni Skrobol
  "Car components virtual prototyping with examples of metal forming simulations."
  (Tenneco Polska)
 5. Bartosz Nowak
  "Modelowanie dynamiki układu kość-implant. Zagadnienia numeryczne i eksperymentalne."
  (Uniwersytet Bydgoski)

 Spotkanie zakończyło się tradycyjnie otwartym forum, podczas którego Barbara Boni, Harald Suski oraz Witold Kąkol odpowiadali na pytania gości.

Tegoroczne spotkanie na pewno można ocenić jako bardzo udane. Ogromna w tym zasługa wszystkich przybyłych gości. Cieszymy się, że jak co roku mieliśmy przyjemność gościć tak liczne grono osób z różnych firm, ośrodków naukowo-badawczych oraz uczelni wykorzystujących oprogramowanie Abaqus. Wszystkim uczestnikom chcieliśmy jeszcze raz gorąco podziękować i jednocześnie zaprosić na kolejne spotkanie, które odbędzie się w listopadzie 2009 roku. 

Comments