XIX Konferencja Użytkowników Abaqus


XIX Konferencja Użytkowników Abaqus - podsumowanie

W dniach 4-5 października odbyła się w Poznaniu XIX Konferencja Użytkowników Abaqus.  Głównym celem tego dwudniowego spotkania, będącego od wielu lat stałym elementem kontaktów z użytkownikami oprogramowania SIMULII w Polsce, było m.in. przedstawienie najnowszej wersji Abaqus, nowych inicjatyw i strategii rozwoju programów SIMULII, w tym przede wszystkim pakietu Abaqus FEA, wymiana uwag i poglądów na temat symulacji i jej roli w projektowaniu, badaniach i serwisowaniu produktów, podniesienie kwalifikacji w zakresie zaawansowanych zastosowań Abaqus, jak również lepsze poznanie i integracja środowiska osób związanych z symulacjami MES i Abaqus w Polsce.

Podczas pierwszego dnia Konferencji tradycyjnie miały miejsce dwa seminaria, przygotowane i przeprowadzone przez BUDSOFT. Głównym celem seminariów było poszerzenie wiedzy na temat zastosowań i użycia programów SIMULII, a tym samym zwiększenie efektywności ich wykorzystywania w zaawansowanych zastosowaniach przemysłowych i badaniach naukowo-przemysłowych. Pierwsze seminarium "Analizy multiphysics w Abaqus" przeprowadzili Tomasz Jankowiak i Wojciech Sumelka. Uczestnicy tego seminarium zapoznali się z szerokimi możliwościami Abaqus/Standard, Abaqus/Explicit oraz Abaqus/CFD dotyczącymi modelowania zjawisk wielopolowych. Poruszana problematyka dotyczyła zarówno ogólnych tematów dotyczących uwzględniania wielu pól fizycznych w symulacjach MES, jak również szczegółowe informacje na temat modelowanie konkretnych zjawisk z zakresu sprzężonych analiz termicznych, elektrycznych, magnetostatycznych oraz przepływowych w Abaqus.

Drugie seminarium "Zwiększanie wydajności obliczeń w Abaqus - konfiguracje wieloprocesorowe, klastry, GPGPU", prowadzone przez Marcina Wierszyckiego dotyczyło szeroko rozumianych zagadnień obliczeń wysokiej wydajności (HPC) i Abaqus. Przedstawiono podczas niego ewolucję technologii HPC na przestrzeni ostatniej dekady oraz ich obecne trendy i najnowsze rozwiązania sprzętowe. Omówiono wsparcie oprogramowania SIMULIA dla technologii HPC, możliwości ich zastosowań oraz planowane kierunki rozwoju. Istotnym tematy tego seminarium były zagadnienia dotyczące wydajność solwerów Abaqus: bezpośrednich i iteracyjnych solwerów liniowych oraz solwerów problemów własnych w tym przede wszystkim solwera AMS (Automatic Multilevel Substructuring). W dalszej części omówiono bardzo bieżący i jednocześnie przyszłościowy temat związany z obliczeniami HPC - wykorzystaniem do obliczeń w Abaqus procesorów kart graficznych tzw. GPGPU (General-Purpose Computing on Graphics Processing Units). Technologia ta, znana szerzej na rynku pod markami CUDA i Tesla firmy NVIDIA, pozwala na wykorzystanie do standardowych obliczeń arytmetycznych bardzo wydajnych wieloprocesorowych i wielordzeniowych procesorów kart graficznych. Uczestnicy seminarium mieli okazję dowiedzieć się m.in. które solwery Abaqus wspierją technolgię GPGPU, poznać szczegóły jej architektury, implementacji oraz stosowanych metody pralelizacji. Omówiono również zagadnienia bardziej praktyczne: jak uruchomić obliczenia w Abaqus z wykorzystaniem GPGPU oraz przedstawiono przykładowe, referencyjne konfiguracje sprzętowe. Kolejna część seminarium dotyczyła zwiększania wydajność obliczeń z wykorzystaniem klastrów obliczeniowych. Dużo uwagi poświęcono instalacji i konfiguracji Abaqusa w systemach pamięci rozproszonej na platformach GNU/Linux oraz Windows. Pokazano również kilka przykładowych konfiguracji klastrów obliczeniowych oraz ich benchmarki dla konkretnych symulacji w Abaqus/Standard i Abaqus/Explicit.

W obu seminariach wzięło udział ponad 50 osób, reprezentujących liczne ośrodki przemysłowe, jak i akademickie z całej Polski. Uczestnicy mogli znacznie poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zastosowania programów Abaqus, jak także mogli bliżej zapoznać się z nowymi funkcjami, szczególnie w zakresie obliczeń sprzężonych. Wszyscy uczestnicy otrzymali komplety materiałów szkoleniowych omawiających poruszaną podczas seminariów problematykę.

Po oficjalnej części programu uczestnicy przenieśli się do centrum NIKU, gdzie odbyła się zacięta rywalizacja sportowa - turniej kręgli. Wspólny wieczór zakończył się uroczystą kolacją w restauracji "Mosaica" w hotelu IBB Andersia. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej i serdeczniej atmosferze, a dyskusje, w tym także na temat Abaqus i symulacji, toczyły się przy kieliszku wina do późnych godzin wieczornych.


Uczestnicy XIX Konferencji Użytkowników Abaqus

Drugi dzień Konferencji przebiegł w tradycyjnej i dobrze znanej wszystkim od lat formule. O godzinie 9:00 Konferencję otworzył Witold Kąkol z firmy BUDSOFT. Kolejnym punktem porannej części Konferencji było wystąpienie Fransa Peetersa, VP Sales Operation SIMULIA EMEA. Podczas prezentacji "SIMULIA Overview 2012", przedstawił on aktualną strategię rozwoju, najnowsze osiągnięcia oraz zmiany dotyczące zarówno oprogramowania Abaqus jaki innych produktów SIMULII. Podczas kolejnego wystąpienia, pani Barbara Boni (DS SIMULIA HQ) przedstawiła bardzo interesującą prezentację "Abaqus Noise and Vibration Enhancements" na temat zastosowań Abaqus w analizach drgań i hałasu.

Po przerwie odbyła się prezentacja najnowszej wersji Abaqus – 6.12, przygotowana i zaprezentowana przez BUDSOFT. W pierwszej część tej prezentacji Marcin Wierszycki przedstawił szeroki przegląd zmian w trzech głównych programach analizy: Abaqus/Standard, Abaqus/Explicit oraz Abaqus/CFD. Drugą jej część poświęcono najważniejszym nowościom w ostatniej wersji pre i post procesora Abaqus/CAE. Ta bardzo ciekawa, ponad godzinna prezentacja pozwoliła zapoznać się uczestnikom Konferencji, w znakomitej większość użytkownikom Abaqus, z najważniejszymi, nowymi funkcjami pakietu Abaqus FEA, jak również przekonać się, że oferowane przez wersję 6.12 możliwości potwierdzają i utrwalają przodującą pozycję rozwiązań SIMULII na rynku rozwiązań realistycznych symulacji inżynierskich.

Po prezentacji nowej wersji Abaqus odbyło się ogłoszenie wyników konkursu na najlepszą pracę dyplomową przygotowaną w roku akademickim 2011/2012 z wykorzystaniem oprogramowania Abaqus - „Dyplom z Abaqus”. W tym roku organizatorzy zdecydowali o przyznaniu głównej nagrody panu Kazimierzowi Józefiakowi, który na Politechnice Warszawskiej obronił pracę: „Analiza MES Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych z Uwzględnieniem Niesprężystych Właściwości Warstw Konstrukcyjnych”. Przyznano również jedno wyróżnienie, które otrzymała pani Krystyna Lenik z Wojskowej Akademii Technicznej za pracę dyplomową: „Modelowanie poziomych ruchów litosfery metodą elementów skończonych.”. Więcej informacji na temat laureatów, nagrodzonych prac jak i samego konkursu znaleźć można tutajPo głoszeniu wyników oraz gratulacjach i podziękowaniach dla laureatów zwycięzca konkursu przedstawił krótki referat na temat swojej pracy.

Po lunchu rozpoczął się blok prezentacje gości, podczas którego zaprezentowano siedem referatów:

 • "Modelowanie matematyczne procesu walcowania pielgrzymowego na zimno rur  aluminiowych"
  Daniel Pociecha (AGH w Krakowie)

 • "Symulacje termiczne skrzynek bezpiecznikowych"
  Dominik Kawalec, Bartosz Wojnar, Konrad Kloch, Paweł Kot (Delphi Polska)

 • "Eksperymentalne i numeryczne badanie izolacyjności akustycznej przegród budowlanych"
  Adam Wawrzynowicz (Politechnika Gdańska)

 • "Symulacja numeryczna procesu wytwarzania elementu crash box wykonanego ze stali DP"
  Mateusz Ambroziński (AGH w Krakowie)

 • "Obliczenia hydrodynamiczne z wykorzystaniem systemu Abaqus"
  Bartłomiej Żyliński (Rolls-Royce Marine DMSS), Ryszard Buczkowski (Akademia Morska w Szczecinie)

 • "Przestrzenne analizy wyboczeniowe stalowego silosu z blachy falistej wzmocnionego słupami"
  Mateusz Sondej (Politechnika Gdańska)

 • "Analiza i modelowanie oddziaływań między cząsteczkami w procesie ściskania"
  Zdzisław Nowak, Marcin Nowak (IPPT PAN)

Warto podkreślić, że prezentowane prace dotyczyły głównie zaawansowanych przemysłowych zastosowań oprogramowania Abaqus jak i niezwykle ciekawych przykładów praktycznych zastosowań analiz sprzężonych z wykorzystaniem Abaqus/CFD. Przedstawione referaty spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników Konferencji, praktycznie każdej prezentacji towarzyszyła krótka dyskusja, wymiana uwag i pytania.

Na koniec Konferencji odbyło się tradycyjnie otwartym forum, podczas którego Barbara Boni oraz zespół BUDSOFT odpowiadali na pytania gości.

Tegoroczną Konferencję ocenić można jednoznacznie jako bardzo udaną. Jak zawsze ogromna w tym zasługa licznie przybyłych gości, których podczas obu dni Konferencji było ponad 60. Cieszymy się, że mogliśmy gościć w Poznaniu tak duże grono osób z różnych firm, ośrodków naukowo-badawczych oraz uczelni wykorzystujących programy Abaqus z całej Polski. Wszystkim uczestnikom chcieliśmy jeszcze raz gorąco podziękować za przybycie i jednocześnie zaprosić na  jubileuszową XX Konferencję, która odbędzie się w październiku 2013 roku.