XVI Spotkanie Użytkowników 2009

19-20 listopada, Poznań - XVI Ogólnopolskie Spotkanie Użytkowników Abaqus

Podsumowanie

W dniach 19-20 listopada odbyło się w Poznaniu 16. Spotkanie Użytkowników Abaqus. Spotkanie, będące od lat stałym elementem kontaktów z użytkownikami oprogramowania Abaqus, zostało zorganizowane było przez firmę BudSoft i Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe.


Podczas pierwszego dnia spotkania odbyły się dwa seminaria. Pierwsze seminarium dotyczyło "Modeling Fracture and Failure with Abaqus". Uczestnicy tego seminarium mogli zapoznać się z najnowszymi możliwościami Abaqus dotyczącymi mechaniki pękania i zniszczenia. Przedstawione zagadnienia dotyczyły praktycznej możliwości modelowanie w Abaqus problemów, w których konieczne jest uwzględnienie degradacji i/lub zniszczenie materiału. Równolegle w ramach drugiego seminarium "Introduction to Abaqus Scripting" przedstawiono możliwości tworzenia w środowisku Abaqus/CAE skryptów pozwalających usprawnić pracę z programem. Czterdzieści osób, które uczestniczyły w seminariach, reprezentujące liczne ośrodki przemysłowe jak i akademickie z całego kraju, miały okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat programów Abaqus. Każdy z uczestników otrzymał komplet materiałów nt. omawianych zagadnień. Wieczorem wszyscy uczestnicy spotkali się na uroczystej kolacji, która odbyła się w jednej z restauracji na poznańskim Starym Mieście. Spotkanie to upłynęło w bardzo miłej i serdeczniej atmosferze, a dyskusje na temat Abaqus i symulacji toczyły się przy kieliszku wina do późnych godzin wieczornych.


Podczas drugiego dnia Spotkania tradycyjnie dominował techniczny i merytoryczny klimat, dzięki czemu była to przede wszystkim doskonała okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy osobami, które z obliczeniami inżynierskimi i metodą elementów skończonych związane są na co dzień. Jak zawsze uczestnicy mogli zapoznać się z wieloma nowościami dotyczącymi oprogramowania Abaqus.

O godzinie 9:30 Spotkanie otworzył pan Witold Kąkol z firmy BudSoft. Następnie pan Harald Suski, przedstawiciel SIMULIA Europe z biura w Monachium omówił, podczas prezentacji "SIMULIA Update and Strategy", bieżącą strategię rozwoju, najnowsze osiągnięcia oraz plany rozwoju na przyszłość oprogramowania Abaqus. W dalszej części pan Marcin Wierszycki przedstawił najnowsze wersję Abaqus - V6.9 i 6.9EF (Extended Functionality). Podczas prezentacji "Abaqus 6.9 & 6.9EF Preview" zaprezentowane zostały nowe możliwości programów Abaqus/Standard, Abaqus/Explicit oraz Abaqus/CAE wersji 6.9 oraz te, które przynisła wersja 6.9-EF. W kolejnej prezentacji pan Krzysztof Szajek (BudSoft) oraz Adrian Iwanowski (Fauracia) przedstawili efekty wspólnego projektu "Optimization & Design Exploration with Isight - a case study". Podczas tej niezwykle ciekawej prezentacji przedstawiono wyniki wspólnej pracy inżynierów Faurecii i BudSoft dotyczące zastosowania programowania Isight do optymalizacji elementów konstrukcyjnych siedzeń samochodowych.

Po przerwie pani Barbara Boni (SIMULIA HQ) przedstawiła prezentację nt. "Advancements in Large-Scale Linear Dynamics with Abaqus". Wystąpienie to poświęcone było najnowszym możliwościom Abaqus dotyczących modelowania duży zadań z zakresu szeroko rozumianej liniowej dynamiki. Ostatnie wystąpienie części przedpołudniowej Spotkania poświęcona była demonstracji możliwości najnowszej wersji Abaqus 6.9-EF. Prowadzony przez pana Marcina Wierszyckiego (BudSoft) pokaz był ilustracją wybranych zagadnień omawianych podczas wcześniejszych prezentacji.

W części popołudniowej, po lunchu, rozpoczęła się sesja prezentacji przybyłych na Spotkanie gości, podczas której swoje prace zaprezentowali:

 1. Janusz Durałek
  "Wykorzystanie interfejsu skryptowego ABAQUS/CAE do automatyzacji symulacji w DELPHI Electronics & Safety w Krakowie."
  (Delphi Polska)
 2. Krzysztof Biernacki
  "Wytężenie w kołach cykloidalnych wykonanych z materiałów polimerowych"
  (Politechnika Wrocławska)
 3. Michał Latacz
  "Projekt KALMAR"
  (Delta Prototypes)
 4. Jarosław Mańkowski
  "Analiza stanu wytężenia połączenia nitowego spowodowanego działaniem pola ciągnień"
  (Politechnika Warszawska)
 5. Piotr Kmiecik
  "Modelowanie zniszczenia betonu"
  (Politechnika Wrocławska)

Spotkanie zakończyło się tradycyjnie otwartym forum, podczas którego Barbara Boni, Harald Suski oraz zespół BudSoft odpowiadali na pytania gości.

Tegoroczne spotkanie na pewno można ocenić jako wyjątkowo udane. Ogromna w tym zasługa wszystkich licznie przybyłych gości, których liczba (blisko 50 osób) była w szesnastoletniej historii naszych Spotkań rekordowa. Cieszymy się, że mieliśmy przyjemność gościć tak liczne grono osób z różnych firm, ośrodków naukowo-badawczych oraz uczelni wykorzystujących oprogramowanie Abaqus. Wszystkim uczestnikom chcieliśmy jeszcze raz gorąco podziękować i jednocześnie zaprosić na kolejne spotkanie, które odbędzie się w listopadzie 2010 roku.

Comments