XXIV Konferencja Użytkowników Abaqus - Podsumowanie

W dniach 12-13 października 2017 r. w IBB Andersia Hotel w Poznaniu odbyła się XXIV Konferencja Użytkowników programów SIMULII. Tegoroczna konferencja zgromadziła blisko 60 osób z firm i uczelni z całej Polski. Przewodnim przesłaniem konferencji było przedstawienie aktualnych informacji na temat nowości i wizji rozwoju programów z portfolio SIMULII, dostępności programów SIMULII na platformie 3DEXPERIENCE w chmurze, w tym sztandarowego pakietu Abaqus UFEA, wymiana opinii i doświadczeń na temat zastosowań realistycznych symulacji w firmach produkcyjnych, podniesienie wiedzy uczestników konferencji na temat zaawansowanych zastosowań narzędzi symulacyjnych oferowanych przez BudSoft, jak również integracja środowiska użytkowników w Polsce.

https://photos.app.goo.gl/9ZmXG0axREYG5ZvG3

Konferencję rozpoczął powitaniem uczestników Prezes BudSoftu, Witold Kąkol, omawiając program całej konferencji. Oba dni konferencji zaplanowano tak, żeby przed lunchem odbywały się prezentacje gości z Dassault Systemes SIMULIA oraz pracowników BudSoftu, natomiast po lunchu referaty użytkowników.

Poranną sesję pierwszego dnia konferencji rozpoczął Florian Jurecka, Director SIMULIA EuroCentral and Russia przedstawiając nowości dotyczące całego portfolio SIMULII. Prezentacja dotyczyła nowości funkcjonalnych w poszczególnych programach wchodzących w skład portfolio oraz strategii związanej z implementacją portfolio SIMULII na platformie 3DEXPERIENCE, a co za tym idzie z udostępnieniem Portfolio SIMULII także w chmurze. W drugim wystąpieniu Marcin Wierszycki z BudSoftu dokładniej przedstawił nowości sztandarowego pakietu portfolio - Abaqus UFEA, wygłaszając wykład nt. „Abaqus Solvers (/Standard & /Explicit), Contact, Performance, Mechanics and Materials Update.

https://photos.app.goo.gl/9ZmXG0axREYG5ZvG3 https://photos.app.goo.gl/9ZmXG0axREYG5ZvG3 https://photos.app.goo.gl/9ZmXG0axREYG5ZvG3

Po przerwie głos zabrał Krzysztof Szajek z BudSoftu prezentując referat „Simulation Process & Data Management on 3DExperience Platform”, w którym przedstawione zostały narzędzia do zarządzania danymi symulacji na platformie 3Dexperience. 

https://photos.app.goo.gl/9ZmXG0axREYG5ZvG3 https://photos.app.goo.gl/9ZmXG0axREYG5ZvG3 https://photos.app.goo.gl/9ZmXG0axREYG5ZvG3

Kolejnym punktem programu było ogłoszenie wyników konkursu "Dyplom z Abaqus". BudSoft już od wielu lat organizuje konkurs na najlepszą pracę dyplomową (inżynierską lub magisterską) wykonaną z wykorzystaniem programów Abaqus. Wyróżnienie w tym roku zostało przyznane pracy pani Iwony Jatowczyc za pracę pt. „Model MES ciała ludzkiego-wybrane elementy”. Promotorem pracy był pan dr inż. Jarosław Mańkowski z Instytutu Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej.

https://photos.app.goo.gl/9ZmXG0axREYG5ZvG3 https://photos.app.goo.gl/9ZmXG0axREYG5ZvG3 https://photos.app.goo.gl/9ZmXG0axREYG5ZvG3


Sesję poobiednią rozpoczęła prezentacja sponsora konferencji – firmy BETA SIMULATION SOLUTIONS. Pan Argyrios Radopoulos zaprezentował referat: „Effective compression of geometry and results of FE and CFD models”.

https://photos.app.goo.gl/9ZmXG0axREYG5ZvG3 https://photos.app.goo.gl/9ZmXG0axREYG5ZvG3

W dalszej kolejności nastąpił blok prezentacji użytkowników, podczas którego przedstawiono sześć referatów:
 • FEA for sealing of electronic devices - Marek Wójcik i Janusz Durałek, Delphi Poland

 • Analiza numeryczna i doświadczalna klejonej belki drewnianej - Jerzy Podgórski i Bartosz Kawecki, Politechnika Lubelska

 • Dynamika cienkościennych konstrukcji drewnianych - elementy skrzypiec - Andrzej Kabała, Politechnika Poznańska

 • Przykłady optymalizacji topologicznej z wykorzystaniem środowiska Tosca Structure - Tomasz Łukasik i Przemysław Sebastian, Tenneco Poland

 • Modelowanie układów sprężyn pneumatycznych II stopnia usprężynowania pojazdów szynowych z wykorzystaniem najnowszych elementów typu FE w programie Simpack - Witold Kapelański i Dariusz Kalinowski, PESA

 • Zastosowanie technik MBS w symulacji jazdy tramwaju z poligonizacją kół -Tomasz Staśkiewicz, Bartosz Firlik, Politechnika Poznańska
Pierwszy dzień konferencji zakończony został turniejem w kręgle i wspólną uroczystą kolacją. Tradycyjnie już, kolacja rozpoczęła się profesjonalnie serwowanymi drinkami przygotowanymi przez Tomasa Ivančika z SIMULII.

https://photos.app.goo.gl/9ZmXG0axREYG5ZvG3 https://photos.app.goo.gl/9ZmXG0axREYG5ZvG3 https://photos.app.goo.gl/9ZmXG0axREYG5ZvG3 https://photos.app.goo.gl/9ZmXG0axREYG5ZvG3
https://photos.app.goo.gl/9ZmXG0axREYG5ZvG3 https://photos.app.goo.gl/9ZmXG0axREYG5ZvG3 https://photos.app.goo.gl/9ZmXG0axREYG5ZvG3 
https://photos.app.goo.gl/9ZmXG0axREYG5ZvG3 https://photos.app.goo.gl/9ZmXG0axREYG5ZvG3

Drugi dzień konferencji zaczął ponownie powitaniem prezes BudSoft Witold Kąkol, po czym Jarosław Kwiatkowski z SIMULII Dassault Systemes zaprezentował aktualne informacje o programie do analiz elektromagnetycznych CST Studio. Prezentacja „Symulacje elektromagnetyczne 3D z użyciem oprogramowania CST STUDIO"  omawiała szeroki zakres wykorzystania tego oprogramowania w różnych branżach przemysłowych, od elektroniki użytkowej poczynając i na wojskowych systemach radiolokacyjnych kończąc.

W kolejnym wystąpieniu głos zabrał Tomas Ivančik z SIMULII Dassault Systemes wygłaszając referat „Abaqus powered by 3DExperience platform on cloud”, który prezentował aktualny status aplikacji na platformie 3DExperience w chmurze, sposób licencjonowania oraz przede wszystkim korzyści płynące dla użytkowników z tego sposobu wykorzystania portfolio SYMULII.

https://photos.app.goo.gl/9ZmXG0axREYG5ZvG3 https://photos.app.goo.gl/9ZmXG0axREYG5ZvG3 https://photos.app.goo.gl/9ZmXG0axREYG5ZvG3 https://photos.app.goo.gl/9ZmXG0axREYG5ZvG3

Następnym punktem w programie był wykład Marcina Wierszyckiego, który w prezentacji „Efektywne metody modelowania zadań kontaktowych: zagadnienia zbieżności i dokładności rozwiązań", jak zwykle z ogromną łatwością i przystępnym sposobem przedstawienia bardzo zaawansowanej funkcjonalności rozszerzał i uszczegóławiał informacje o nowościach w Abaqus'ie. Przedłużona przerwa rozdzielająca dwie części tego wystąpienia upłynęła praktycznie w całości na rozmowach, w których użytkownicy zadawali wiele dodatkowych pytań dotyczących prezentowanych zagadnień.

Po lunchu ponownie przyszedł czas na blok prezentacji użytkowników, podczas którego przedstawiono pięć referatów:
 • Parallel Rheological Framework calibration in Abaqus/Isight - Sebastian Piekarczyk,  Paweł Kot, Piotr Pilczuk, Konrad Kloch, Delphi Poland

 • Zastosowanie techniki VCCT do symulacji MES rozkładu współczynników uwalniania energii wzdłuż czoła delaminacji w kompozytach laminowanych sprzężonych mechanicznie - Sylwester Samborski, Politechnika Lubelska

 • Modelowanie wybuchu zbiorników wypełnionych cieczą - Paweł Bajerski, ABB

 • Numeryczna analiza termo-mechanicznego procesu gięcia stalowej rurki ze wspomaganiem laserowym - Marcin Nowak, Zdzisław Nowak, Jacek Widłaszewski, Krzysztof Wiśniewski, IPPT PAN

 • Wpływ wypaczania części z tworzywa sztucznego na wyniki analizy strukturalnej przy wykorzystaniu Abaqusa - Jakub Nowak, Michał Krakowski, Draexlmaier Polska
Wszystkie prezentacje użytkowników charakteryzowało bardzo profesjonalne przedstawienie zaawansowanego wykorzystania oprogramowania SIMULII. Trzeba podkreślić wysoki poziom prezentowanych referatów, które dotyczyły złożonych przemysłowych zastosowań oprogramowania Abaqus, Isight, fe-safe i Tosca, powiązania badań laboratoryjnych i symulacji z zakresu mechaniki ciała stałego, badań materiałów i niezwykle ciekawych przykładów automatyzacji symulacji. Każdej prezentacji towarzyszyła dyskusja, co świadczyło o dużym zainteresowaniu i aktywnym uczestnictwie gości. 

https://photos.app.goo.gl/9ZmXG0axREYG5ZvG3 https://photos.app.goo.gl/9ZmXG0axREYG5ZvG3 https://photos.app.goo.gl/9ZmXG0axREYG5ZvG3 https://photos.app.goo.gl/9ZmXG0axREYG5ZvG3

Po prezentacjach użytkowników przyszedł czas na dwa wykłady przygotowane przez pracowników BudSoftu. Podczas pierwszego Łukasz Faściszewski przedstawił referat „Simpack and Abaqus – Complimentary or Replacement”, w którym omówił rodzaje symulacji prowadzonych w programach Simpack i Abaqus, wskazując na różnice i podobieństwa obu programów. Drugi wykład pt. „The Expanding Scope of simulations with standalone products”, został przedstawiony przez Marcina Wierszyckiego i Tomasza Jankowiaka (BudSoft) i prezentował przykłady szerokich możliwości zastosowania realistycznych symulacji w miarę rozwoju organizacji i zwiększających się wymagań stawianych prowadzonym przez nie projektom.

Konferencja była na bieżąco relacjonowana na stronach firmowych BudSoftu prowadzonych na portalach społecznościowych LinkedIn oraz Facebook, jak również w grupach dyskusyjnych „Realistyczne Symulacje” na portalach LinkedIn i Facebook oraz na kanale firmowym na YouTube. Zachęcamy do śledzenia powyższych stron w celu uzyskiwania na bieżąco najświeższych informacji o produktach i usługach firmy BudSoft.

https://photos.app.goo.gl/9ZmXG0axREYG5ZvG3 https://photos.app.goo.gl/9ZmXG0axREYG5ZvG3 https://photos.app.goo.gl/9ZmXG0axREYG5ZvG3

XXIV Konferencję Użytkowników programów SIMULII zakończył Prezes BudSoft, Witold Kąkol, dziękując wszystkim gościom za przyjazd do Poznania. Kolejny raz mieliśmy przyjemność gościć tak liczne grono znamienitych osób z różnych firm, ośrodków naukowo-badawczych oraz uczelni z całej Polski wykorzystujących rozwiązania z portfolio SIMULII, jak również sponsorów – firmę BETA SIMULATION SOLUTIONS, która przyjechała do nas aż z Grecji. 

Na koniec zapowiedziana została przyszłoroczna konferencja, która dla BudSoftu będzie podwójnie jubileuszowa. Następna XXV Konferencja Użytkowników programów SIMULII zbiegnie się w czasie z trzydziestoleciem działalności firmy BudSoft. Wszyscy obecni zostali serdecznie zaproszeni na to wyjątkowe wydarzenie.

Jeszcze raz gorąco dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział i już teraz zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się jesienią 2018 roku.