XXIII Konferencja Użytkowników Abaqus już za nami!

W Poznaniu odbyła się w daniach 13-14 października XXIII Konferencja Użytkowników programów SIMULII. Blisko 90 uczestników z kilkunastu firm i uczelni z całej Polski, ponad 10 wygłoszonych referatów, seminaria techniczne dot. obliczeń zmęczeniowych połączeń spawanych oraz analiz dynamicznych MBS pojazdów szynowych, prezentacja projektu Living Heart - komercyjnego modelu numerycznego ludzkiego serca, prezentacje najnowszych wersji programów SIMULII oraz wiele innych wydarzeń.

Szczegółowe sprawozdanie z Konferencji znaleźć można tutaj.


Uczestnicy XXIII Konferencji Użytkowników Abaqus

Wszystkim uczestnikom chcieliśmy gorąco podziękować za przybycie, aktywny udział i jednocześnie zaprosić na kolejne spotkanie, które odbędzie się już w październiku  jesienią 2017 roku.