SIMULIA Isight (11.01.2016)

Automatyzacja procesu projektowania, by łatwo znaleźć szereg alternatywnych rozwiązań oraz optymalną konfigurację zmiennych projektowych


Isight jest platformą dostarczającą inżynierom komplet narzędzi do integracji procesu projektowania. Definicja procesu może zawierać zarówno odwołania do narzędzi z zakresu CAD/CAE jak i bardzo pomocne, wbudowane aplikacje do obsługi komend systemowych, baz danych, parsowania plików, obsługi COM, czy też zewnętrznych arkuszy kalkulacyjnych lub edytorów tekstu.

Automatyzacja procesu projektowania umożliwia w łatwy sposób wykorzystanie efektywnych technik rozpoznawania przestrzeni rozwiązań, takich jak: planowanie eksperymentu (Design Of Experiment – DOE), optymalizacja, tworzenie modelu zastępczego, czy analiza niezawodności (Design for Six Sigma). Ponadto, zaawansowane narzędzia wizualizacji i analizy wyników, obejmujące poza wieloma narzędziami prezentacji (wykresy, filtry, tabele) również opracowania statystyczne oraz narzędzia z grupy data mining (mapy korelacji) pozwalają na łatwą ocenę rozwiązań pod względem wielu kryteriów jednocześnie. 

Definicja procesu projektowania w Isight odbywa się poprzez utworzenie schematu blokowego z wykorzystaniem komponentów, które dostępne są w standardowej bibliotece programu lub mogą zostać dodane indywidualnie w miarę zapotrzebowania. Komponenty dzielą się na dwa podstawowe typy: komponenty aktywne oraz sterowniki. Komponenty aktywne stanowią interface do zewnętrznych programów (Abaqus, CATIA, ANSYS, FEMAP, LS-DYNA, MSC  i wiele więcej) lub wykonują inną, ściśle określoną operację jak: parsowanie pliku, wywołanie komendy systemowej, czy obsługa zewnętrznej bazy danych. Sterowniki natomiast przygotowują i realizują serię analiz zgodnie z wybranym algorytmem (DOE, Optymalizacja, analiza Six – Sigma, itd.). Komponenty mogą tworzyć hierarchiczną strukturę z warunkowym wykonaniem wybranych  zadań, równoległym wywołaniem komponentów oraz analiz numerycznych. Architektura  Isight wspiera ponadto obsługę komponentów użytkownika, które mogą zwiększać możliwości programu poprzez dodanie własnych skryptów, czy też obsługi baz danych.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat Isight skontaktuj się z nami. [więcej]