Bez nazwy‎ > ‎

Nowe wydanie SIMULIA Community News

opublikowane: 18 paź 2014, 14:46 przez Marcin Wierszycki   [ zaktualizowane 25 mar 2015, 05:54 ]
SIMULIA Community News
Zapraszamy do lektury najnowszego wydania SIMULIA Community News. W najnowszym wydaniu magazynu przeczytać można m.in. o tym jak biuro Dr. Sauer & Partners wykorzystywało Abaqus do prac projektowych przy rozbudowie londyńskiego metra (Bond Street Station Upgrade). Zaawansowana symulacja drążenia nowych tuneli w bliskim sąsiedztwie już istniejących pozwoliły na ocenę przemieszczeń warstw gruntu oraz stanu naprężeń w istniejących tunelach podczas prac konstrukcyjnych. Wyniki symulacji stanowiły cenne dane do prac projektowych, w tym w szczególności do zaplanowania rozmieszczenia zbrojenia ścian tuneli. W kolejnym artykule przeczytać można o symulacjach zderzeniowych wagonów kolejowych Stadler. Ta szwajcarska firma, która od ponad 70 lat zajmuje się projektowaniem i produkcją taboru kolejowego, bardzo dużą wagę przywiązuje do bezpieczeństwa swoich konstrukcji. Symulacje zderzeniowe całych składów szybkich pociągów podmiejskich (osiągających prędkości do 200 km/h) umożliwiły znaczne przyśpieszenie prac projektowych, redukcję kosztów przy jednoczesnym spełnieniu bardzo rygorystycznych norm dot. bezpieczeństwa. Niezwykle ciekawe prace opisano w artykule dot. analiz komfortu siedzeń samochodowych z wykorzystaniem biomechanicznych modeli ludzkiego ciała. Firma Wölfel Group zastosowała zaawansowany model MES pozwalający na uwzględnienie aktywnej pracy mięśni do badań ciśnienia jakim oddziałuje siedzisko fotela samochodowego na ciało pasażera. W kolejnym z artykułów przedstawiono badania naukowców z Stanford University nad wydobyciem ropy naftowej metodą cyklicznego zatłaczania pary wodnej (ang. cyclic steam stimulation). Eksploatacja niekonwencjonalnych złóż węglowodorów jest jednym z najbardziej gorących tematów w przemyśle wydobywczym. Złożone analizy sprzężone pozwalają lepiej zrozumieć propagacje płynów w warstwach geologicznych oraz zmniejszyć ryzyko uszkodzenia odwiertów. Zachęcamy również do zapoznania się z działem Tips & Tricks na temat optymalizacji konstrukcji w Abaqus/CAE.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem SIMULIA Community News!