Bez nazwy‎ > ‎

Nowa wersja Abaqus 6.14 już dostępna

opublikowane: 31 lip 2014, 06:38 przez Marcin Wierszycki   [ zaktualizowane 18 sie 2014, 06:26 przez Witold Kąkol ]
Pakiet Abaqus Unified FEA wersja 6.14 oferuje rozbudowane i kompleksowe rozwiązania MES zarówno rutynowych i złożonych problemów inżynierskich, obejmujących szerokie spektrum zastosowań przemysłowych i naukowo-badawczych. 
Najnowsza wersja Abaqus posiada liczne nowe i zaawansowane funkcje oraz ulepszenia, które znacząco poprawią wydajność symulacji i tym samym trafność podejmowanych na ich podstawie decyzji inżynierskich.

Główne nowości w Abaqus 6.14 to:
 • Kontakt
  • Kontakt krawędź-krawędź dla wszystkich typów elementów dla kontaktu ogólnego w Abaqus/Standard
  • Usprawniony kontakt dla złożonych przenikań powierzchni w Abaqus/Explicit
 • Zapisywanie wyników
  • Zapisywanie wyników w formacie SIM platformy 3DEXPERIENCE
  • Solwer wartości własnych AMS
  • Poprawa wydajności obliczeń z wykorzystaniem GPGPU
  • Poprawa wydajności obsługi złożonych więzów kinematycznych
  • Wyznaczanie wartości i wektorów własnych dla problemów sprzężonych strukturalno-akustycznych.
 • Materiały
  • Znaczące udoskonalenia wielowarstwowego modelu reologicznego
  • Definiowanie lokalnego układu współrzędnych dla materiału w elementach Eulera
  • Materiały anizotropowe w elementach Eulera
  • Definiowanie warunków początkowych kryteriów inicjacji uszkodzenia
 • Modelowanie pękania
  • Rozszerzenia możliwości XFEM
 • Wydajność
  • Wsparcie GPGPU dla solwera metody bezpośredniej.
  • Kontrola na poziomie użytkownika rozkładu domen obliczeniowych.
  • Usprawnienia API ODB.
 • Analizy CFD
  • Model turbulencji K-epsilon realizable.
  • Określanie warunków brzegowych i początkowych modeli turbulencji za pomocą łatwo definiowalnych miar, takich jak bezwymiarowy współczynnik intensywności turbulencji czy długości/prędkości charakterystyczne.
 • Co-Simulation
  • Pełny dostęp do API dla SIMULIA Co-Simulation.
 • Optymalizacja
  • Optymalizacja wymiarowa
  • Nieliniowa optymalizacja dla wielu scenariuszy obciążenia
  • Nowe parametry dla funkcji celu i ograniczeń.
 • Abaqus/CAE
  • Dwukierunkowy interfejs wymiany geometrii z CATIA V6.
  • Kojarzenie powierzchni geometrycznych z siatki
  • Przełączanie kontekstu dla instancji modelu.
 • Wizualizacja wyników
  • Operowanie na grupach wyświetleniowych dla wielu rzutni.
  • Sumowanie wartości pól dla przekrojów w ich środkach ciężkości
  • Tworzenie wykresów X-Y na bazie ramek i wartości sumowanych dla przekrojów
Więcej na temat Abaqus Unified FEA znaleźć można tutaj.