Bez nazwy‎ > ‎

Nowa wersja Abaqus 6.10

opublikowane: 21 cze 2010, 10:45 przez Marcin Wierszycki   [ zaktualizowane 9 wrz 2011, 06:14 ]

Z przyjemnością informujemy, że 24 maja opublikowana została nowa wersja Abaqus 6.10. Najnowsza wersja pakietu programów metody elementów skończonych SIMULII oferuje ponad 100 usprawnień i ulepszeń zgłoszonych i oczekiwanych przez użytkowników w zakresie modelowania, wydajności, łatwości i efektywności użycia zarówno w klasycznych zastosowaniach mechaniki ciała stałego jak i w nowych zastosowaniach, takich jak mechanika płynów. Nowa wersja jest odpowiedzią na oczekiwania ze strony przemysłu i ośrodków badawczych na zapotrzebowanie na najwyższej jakości oprogramowanie do przeprowadzania realistycznych symulacji problemów inżynierskich.

Abaqus 6.10 wprowadza zupełnie nowe możliwości symulacji w zakresie mechaniki płynów (Computational Fluid Dynamics – CFD). Ten nowy produkt, Abaqus/CFD, w połączeniu z programami Abaqus/Standard i Abaqus/Explicit pozwala na wykonywanie symulacji sprzężonych (Fluid-Structure Interaction), takich jak np.: interakcja pomiędzy przepływającą cieczą a opływaną konstrukcją, analiza termiczna układów elektronicznych w fazie chłodzenia konwekcyjnego lub symulacja układu wydechowego silnika spalinowego. Nowa wersja umacnia również pozycję SIMULII jako dostawcy otwartej platformy interdyscyplinarnej poprzez ciągle ulepszanie i rozszerzanie możliwości wykonywanie analiz sprzężonych z wykorzystaniem oprogramowania innych dostawców. Pozwala to partnerom i użytkownikom rozwiązań SIMULII na wszechstronne wykorzystywanie różnorodnego oprogramowania do przeprowadzania symulacji bezpośrednio z Abaqus.

Wersja 6.10 Abaqus potwierdza również pozycję SIMULII jako lidera w branży oprogramowania do symulacji w obszarze mechaniki pękania i zniszczenia. Implementacja rozszerzonej metody elementów skończonych (Extended Finite Element Method) pozwala na wszechstronne stosowanie tego nowatorskiego podejścia do modelowania uszkodzeń materiałów, w tym również materiałów kompozytowych. Najnowsza wersja Abaqus charakteryzuje się również znaczącą poprawą wydajności, coraz lepszej skalowalności obliczeń równoległych, pozwala na przeprowadzanie coraz bardziej złożonych i dokładnych symulacji zadań inżynierskich w coraz krótszym czasie.

Szczegółowe informace na temat nowej wersji znaleźć można na stronie SIMULII.