Abaqus dla użytkowników SOLIDWORKS

Dassault Systemes oferuje zaawansowane narzędzia FEA dla tych użytkowników SolidWorks Simulation, którzy napotykają trudności w przeprowadzaniu nieliniowych analiz swoich modeli. Portfolio SIMULII firmy Dassault Systemes zawierające m.in. takie narzędzia, jak Abaqus/Standard, Abaqus/Explicit i Abaqus/CFD pozwala na przeprowadzanie szerokiego zakresu realistycznych symulacji, umożliwiając wykonanie praktycznie każdej analizy rzeczywistego zjawiska lub procesu.

Skorzystanie z naszej oferty na rozszerzenie posiadanego pakietu oprogramowania CAE SolidWorks o pakiet SIMULII Abaqus umożliwi wykorzystanie najbardziej zaawansowanych z dostępnych na rynku narzędzi symulacyjnych w bardzo atrakcyjnej cenie. Przy czym należy pamiętać, że skorzystanie z tej oferty nie wymaga zaprzestania używania pakietu SolidWorks Simulation, a jedynie uzupełnia i rozszerza możliwości standardowych narzędzi CAE.

Nasza promocyjna oferta na aktualizację do SIMULIA Abaqus FEA umożliwia wykorzystanie następujących funkcjonalności: 
  • zaawansowane modelowanie kontaktu oraz dokładnych i stabilnych nieliniowych modeli materiałowych,
  • zaawansowany solver MES nieliniowych analiz sprzężonych, wielopolowych uwzględniających mechanikę płynu, przepływ ciepła, akustykę i obliczenia strukturalne,
  • wysokiej wydajności obliczenia z wykorzystaniem wielu procesorów w tym również procesorów kart graficznych,
  • zaawansowana optymalizacja topologii w oprogramowaniu Tosca,
  • parametryczna optymalizacja i automatyzacja procesów analizy w Isight,
  • analizy uszkodzeń kompozytów, możliwości przewidywania awarii i propagacji pęknięć, 
  • oszacowanie trwałości zmęczeniowej w oprogramowaniu fe-safe, 
  • i wiele więcej …
Skontaktuj się z nami, żeby sprawdzić jak zastosować Abaqus w konkretnym przypadku.