Abaqus UFEA‎ > ‎

Abaqus dla studentów

https://academy.3ds.com/en/software/abaqus-student-edition
Abaqus Student Edition
(Abaqus SE) jest rozszerzeniem oferty SIMULII skierowanej dla użytkowników akademickich. Abaqus SE może być również narzędziem do doskonalenia umiejętności posługiwania się oprogramowaniem dla inżynierów wykorzystujących programy Abaqus w codziennej pracy.

Abaqus Student Edition jest ograniczoną wersją programów Abaqus przeznaczoną do użytku indywidualnego dostępną bez opłat w ramach SIMULIA Learning Community.

Abaqus Student Edition to specjalna wersja pakietu oprogramowania Abaqus FEA:
  • zawierająca programy Abaqus/Standard, Abaqus/Explicit, Abaqus/CFD i Abaqus/CAE,
  • umożliwiająca zapoznanie się ze wszystkimi możliwościami programów analizy oraz środowiskiem graficznego pre- i post-procesora
  • posiadająca pełną dokumentację do ww. programów w wersji elektronicznej,
  • pliki programu Abaqus/CAE utworzone w Abaqus SE są zgodne z bazami utworzonymi w innych wersjach akademickich Abaqus (Research i Teaching); nie są zgodne z wersjami komercyjnymi,
  • rozmiar modelu ograniczony jest do 1000 węzłów - ograniczenie to dotyczy programów analizy (Abaqus/Standard, Abaqus/Explicit i Abaqus/CFD) oraz post-procesingu w programie Abaqus/CAE.
  • nie pozwala dołączać tzw. procedur własnych użytkownika.

Abaqus SE jest przeznaczony do użytku indywidualnego lub edukacyjnego i nie może być wykorzystywany do celów komercyjnych. Pomoc techniczna nie jest dostępna dla wersji Abaqus SE.

Dodatkowe informacje na temat Abaqus Student Edition można znaleźć na stronach SIMULII.

Abaqus Student Edition można pobrać z witryny internetowej DS.