Abaqus UFEA‎ > ‎

Abaqus dla akademii

SIMULIA oferuje instytucjom naukowo-badawczym, pracownikom akademickim i studentom specjalne wersje programów Abaqus.

SIMULIA Academic Research Suite
 jest pełną wersją programów Abaqus pozwalającą studentom-dyplomantom i doktorantom na analizę i rozwiązywanie złożonych problemów inżynierskich, a dołączanie własnych procedur opisujących zachowanie się np. nowego materiału, kontaktu, procesu pełzania,... stwarza
możliwość  niemal nieograniczonego rozwoju istniejących już opcji i funkcjonalności w Abaqus.

Uwaga: zmieniły się zasady udzielania licencji dla użytkowników akademickich i ośrodków badawczo-rozwojowych realizujących badania w ramach projektów z partnerami komercyjnymi. Prosimy o kontakt w takich przypadkach.

SIMULIA Teaching Suite jest ograniczoną wersją programów (modele do 250 000 lub 1 000 000 węzłów dla Abaqus/CFD), pakiety 20. lub 10+. stanowiskowe dają prowadzącym zajęcia dydaktyczne duży komfort pracy ze studentami.

Oba pakiety
,
SIMULIA Academic Research SuiteSIMULIA Teaching Suite zawierają programy: AbaqusIsightTosca i fe-safe.

Abaqus Student Edition jest przeznaczony 
dla użytkowników akademickich. Modele tworzone w tej wersji nie mogą przekraczać 1000 węzłów.


Wersja programu

SIMULIA Academic Research Suite

SIMULIA Teaching Suite

Abaqus Student Edition

Funkcjonalność

Abaqus/CAE

Tak

Tak

Tak

Abaqus/Standard

Tak

Tak

Tak

Abaqus/Explicit

Tak

Tak

Tak

Translatory geometrii CAD

Tak

Tak*

Nie

Maksymalny rozmiar zadania

Brak organiczenia

250 000
węzłów

1 000
węzłów

Procedury użytkownika

Tak

Nie

Nie

Typ licencji

Academic Software License

Academic Software License

Do użytku osobistego

Okres licencjonowania

Odnawiana
 co roku

Odnawiana
co roku

Permanentna

Wsparcie techniczne

Tak**

Tak**

Nie


  * Zawiera dwa translatory geometrii CAD dla programów SolidWorks (SolidWorks Associative Interface) i CATIA (CATIA V5 Associative
       Interface).
** Ograniczone do wybranych typów problemów - więcej informacji w dziale Pomoc Techniczna.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat licencji akademickich skontaktuj się z nami.